Trafikksikker kommune

Sandefjord kommune er sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette betyr at vi har fokus på myke trafikanter og har konkrete planer for økt sikkerhet slik at vi kan få færrest mulig ulykker.

I 2021 ble Sandefjord kommune sertifisert som en Trafikksikker kommune. Dette er et godkjentstempel fra Trygg trafikk som viser at kommunen har laget trafikksikkerhetsplaner i alle kommunalområder. Det betyr også at ansatte i kommunen har rutiner for trafikksikkerhet.

Sertifiseringen varer i tre år. Deretter kan man bli resertifisert.

Vi anbefaler både ansatte i kommunen og alle våre innbyggere til å følge disse gode rutinene:

  • Bruk refleks
  • Bruk godkjent hjelm ved sykling eller sparkesykling
  • Be fører kjøre forsvarlig dersom du opplever høy risikokjøring
  • Ikke bruk mobilen når du kjører

At kommunen er en Trafikksikker kommune gir et økt fokus på trafikksikkerhet som kommer alle våre innbyggere til gode.