Trygge lokalsamfunn

Sandefjord kommune er sertifisert som et trygt lokalsamfunn.

Forebygging av skader og ulykker er en viktig folkehelseoppgave hvor man kan se resultater både umiddelbart og på lang sikt. Sandefjord kommune bruker den nasjonale modellen «Trygge lokalsamfunn» i dette arbeidet og ble resertifisert i 2022. Modellen setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne. 

Les mer om Skadeforebyggende forum her.

Det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet i Sandefjord er knyttet til satsingsområdene

  • Brann
  • Trafikk
  • Selvmord
  • Drukning
  • Fallulykker eldre
  • Vold og overgrep

Satsingsområder blir valgt ut på bakgrunn av nasjonale føringer og lokalt oversiktsarbeid, og er en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom kommunen og fylkeskommunen. Kommunen har en egen arbeidsgruppe med ressurspersoner knyttet til de ulike satsingsområdene.

Kommunen rapporterer årlig  til fylkeskommunen og SKAFOR på arbeidet innen Trygge lokalsamfunn. Rapporten kan fås ved henvendelse til kontaktperson - se under.