Trygge lokalsamfunn

Sandefjord kommune er sertifisert som et trygt lokalsamfunn. 

Forebygging av skader og ulykker er en viktig folkehelseoppgave hvor man kan se resultater både umiddelbart og på lang sikt. Sandefjord kommune bruker den nasjonale modellen «Trygge lokalsamfunn» i dette arbeidet og ble resertifisert i 2022. Modellen setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne. 

Les mer om Skadeforebyggende forum her.

Sandefjord kommune ble resertifisert som Trygg lokalsamfunnskommune i 2022.

Satsingsområder blir valgt ut på bakgrunn av nasjonale føringer og lokalt oversiktsarbeid, og er en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom kommunen og fylkeskommunen. Satsningsområder i Sandefjord er blant annet brannforebygging, trafikksikkerhet, drukningsforebygging og fallforebygging for eldre.