Parkeringsmuligheter

I Sandefjord er det blant annet parkeringssoner i sentrumsnære områder og avgiftsfri kantsteinparkering i maksimalt en time. 

Parkeringssoner i sentrumsnære områder

I Sandefjord er det innført parkeringssoner i sentrumsnære områder. Det innebærer at du fra mandag til fredag klokken 8-16 kan parkere gratis og maksimalt to timer - forutsatt at du angir ankomsttid. Benytt P-skive eller skriv ankomsttiden på et papir og legg den synlig innenfor frontruten.

Parkeringssoner er skiltet og finnes i følgende områder:

Avgiftsfri kantsteinsparkering

Det er avgiftsfri kantsteinsparkering i maksimalt en time i tidsrommet 8-18 på hverdager og 8-16 på lørdager. Områder hvor dette gjelder, er angitt med et P-skivesymbol på underskiltet til parkeringsskiltet. På helligdager, røde dager og utenfor tidsrommet som er angitt er det gratis parkering.

Parkering er bare tillatt når det er angitt når kjøretøyet er parkert, og dette er godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. P-skiver kan kjøpes i kiosker, bensinstasjoner og diverse forretninger i sentrum. Du kan også benyttes gratis "nappeklokke" som finnes i nappekasser flere steder, eller du kan skrive ankomstklokkeslettet på et papir.

Andre parkeringsmuligheter

  • Parkeringsplasser med maksimal parkeringstid fra 1 til 4 timer og parkeringsavgift fra 12 til 17 kroner per time.
  • Dagsparkering fra 20 til 51 kroner per dag.
  • Parkeringsgarasjer i Jernbanealleen, Dronningens gate og Hvidtgården. Parkeringsavgift 17 kroner per time.
  • Dagparkering 57 kroner.
  • Engø p-plass. Døgnparkering. 4 kroner per time, 500 kroner per uke. Sesongkort koster 2000 kroner. Avgiftsparkering gjelder hele døgnet i perioden 01.05-20.08.

Det finnes også private parkeringsplasser og parkeringshus med andre parkeringstider og takster. Takster og tider er angitt på skilt og billettautomater.

Ved feil på kommunale parkeringsautomater, ring vakttelefon (dagtid): 90 06 71 18

Parkering for forflytningshemmede

Du finner informasjon om parkering for forflytningshemmede her

Parkering med elbil

Elbiler og fossile biler betaler lik pris for parkering

Parkering på ladestasjon for ladbar motorvogn under lading er maks 3 timer hele døgnet, alle dager, hele året. Det er betaling for lading av elbiler på de kommunale ladestasjonene, men forskjellig takst på de ulike ladestasjonene.

Parkeringsavgift gjelder mandag-fredag kl 08-18, og lørdag kl 08-16. Dette gjelder også dersom man står på en ladestasjon. 

Parkering for håndverkere og andre

Sandefjord parkering kan gi dispensasjon fra tidsbegrensningen i parkeringsreguleringen til håndverkere og andre som har nytteredskap og utstyr i arbeidsbilen. Dispensasjon gis for kortere arbeider, og som regel for en bil pr. firma.