Kastet og Rygg gjenvinningsstasjoner

Her finner du åpningstider, priser, regler for sortering og annen informasjon som gjelder gjenvinningsstasjonene i kommunen.

Kastet gjenvinningsstasjon

Kastet gjenvinningsstasjon tar i mot sortert avfall fra husstander i Sandefjord, Andebu og Stokke.

Åpningstider Kastet gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 07.00–18.00
Tirsdag–Fredag 07.00–17.00
Lørdag 09.00–14.00
Søndag Stengt

Priser på avfall

Prisene på avfall som leveres på Kastet, ble vedtatt av kommunestyret 20.12.2023 og gjelder fra 1. januar 2024. Prisene kan du se under "Gebyrliste".

Du kan betale med Vipps (580770) og bankkort på stedet.

Kart som viser hva som kan leveres og hvor

Kart over Kastet gjenvinningsstasjon

Begrensinger

Av hensyn til kapasitet og trafikkavvikling inne på gjenvinningsstasjonen er det satt en begrensning på levering av trevirke (rivningstrevirke) samt impregnert trevirke på maksimalt 2 kubikk pr. levering.
Vi tar kun imot avfall levert med biler og biler med henger. Maks tillatte totalvekt på bilene en skal levere avfall med er 3500 kg.  Avfall kan ikke leveres med traktor eller større biler.

Assistanse til å løfte av avfall som skal leveres
Vi må ta hensyn til helsen til våre medarbeidere og kan derfor ikke tilby assistanse til å løfte av avfallet som skal leveres. Dersom du skal levere tunge gjenstander, bør du derfor ha med deg en person som kan hjelpe til med dette. 

Sikkerhet

Du må holde lav fart med bilen når du kjører inne på gjenvinningsstasjonen, og rette deg etter skilting og kjøreretning. Det er viktig å være spesielt varsom når du rygger. Barn under 16 år skal sitte inne i bilen under oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

Bortvisning

Betjeningen på gjenvinningsstasjonen har myndighet til å bortvise kunder som ikke følger oppsatte retningslinjer for bruk av stasjonen eller betjeningens anvisninger.

Typer avfall som ikke kan leveres på Kastet 

Besøksadresse

Djupsundveien 20
3227 Sandefjord 

Rygg gjenvinningsstasjon 

Rygg gjenvinningsstasjon tar imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Åpningstider Rygg gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 10.00–18.00
Tirsdag–Fredag 10.00–17.00
Lørdag 09.00–14.00
Søndag Stengt

Fra 15. april til 14. oktober er det utvidede åpningstider. Da vil gjenvinningsstasjonen åpne kl 07:00 mandager, og stenge kl. 16:00 lørdager.

Gjenvinningsstasjonen er stengt på alle helligdager (røde dager), samt påskeaften, julaften og nyttårsaften.

Besøksadresse

Taranrødveien 93A
3171 Sem

Det er ikke lov å kaste i fargede sekker

Det er ikke lov å levere avfall i svarte eller fargede sekker. Gjenvinningsstasjonene godtar kun gjennomsiktige sekker. Sekkene som kommunen utleverer til plastemballasje, skal ikke brukes til annet avfall. Dette betyr at du selv må kjøpe gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for våre ansatte å kontrollere det som leveres og dermed redusere risikoen for skader og brann hvis sekken inneholder farlig avfall. 

Hvordan sortere spesielle avfallstyper?

Avfall fra næringsdrivende

Næringsdrivende kan ikke levere avfall til gjenvinningsstasjonen på samme måte som husholdningene. Næringer må selv opprette avtaler for levering av sortert avfall ved et godkjent mottak for næring. I vår region er det flere aktører som kan motta avfall for næringsdrivende, for eksempel:

  • Norsk Gjenvinning AS har mottak for næring på Grinda i Larvik
  • Ragn Sells AS har mottak for næring på Borgeskogen i Stokke