Kastet og Rygg gjenvinningsstasjoner

Her finner du informasjon om åpningstider, priser, sortering med mer. Endringene i priser fra 2023 til 2024 finner du her. 

Kastet gjenvinningsstasjon

Kastet gjenvinningsstasjon tar i mot sortert avfall fra husstander i Sandefjord, Andebu og Stokke.

Åpningstider Kastet gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 07.00–18.00
Tirsdag–Fredag 07.00–17.00
Lørdag 09.00–14.00
Søndag Stengt

Priser 

Du kan betale med Vipps (580770) og bankkort. 

Se priser her

Besøksadresse

Djupsundveien 20
3227 Sandefjord 

Rygg gjenvinningsstasjon 

Rygg gjenvinningsstasjon tar imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Åpningstider Rygg gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 07.00–18.00
Tirsdag–Fredag 10.00–17.00
Lørdag 09.00–16.00
Søndag Stengt

Besøksadresse

Taranrødveien 93A
3171 Sem

Det er ikke lov å kaste i fargede sekker

Det er ikke lov å levere avfall i svarte eller fargede sekker. Gjenvinningsstasjonene godtar kun gjennomsiktige sekker. Sekkene som kommunen utleverer til plastemballasje, skal ikke brukes til annet avfall. Dette betyr at du selv må kjøpe gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for våre ansatte å kontrollere det som leveres og dermed redusere risikoen for skader og brann hvis sekken inneholder farlig avfall. 

Hvordan sortere spesielle avfallstyper?

Spesielt for Kastet gjenvinningsstasjon

Begrensinger

Kart over Kastet Gjenvinningsstasjon - Klikk for stort bilde

Av hensyn til avfallsmengder per lass og trafikkavvikling inne på gjenvinningsstasjonene tar vi kun imot avfall levert med biler og biler med tilhenger. Du kan ikke levere avfall med traktor eller større biler. Maksimal tillatt totalvekt på biler som skal levere avfall, er 3500 kg.

Sikkerhet

Du må holde lav fart med bilen når du kjører inne på gjenvinningsstasjonen, og rette deg etter skilting og kjøreretning. Det er viktig å være spesielt varsom når du rygger. Barn under 16 år skal sitte inne i bilen under oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

Bortvisning

Betjeningen på gjenvinningsstasjonen har myndighet til å bortvise kunder som ikke følger oppsatte retningslinjer for bruk av stasjonen eller betjeningens anvisninger.

Typer avfall som ikke kan leveres på Kastet 

Avfall fra næringsdrivende

Næringsdrivende kan ikke levere avfall til gjenvinningsstasjonen på samme måte som husholdningene. Næringer må selv opprette avtaler for levering av sortert avfall ved et godkjent mottak for næring. I vår region er det flere aktører som kan motta avfall for næringsdrivende, for eksempel:

  • Norsk Gjenvinning AS har mottak for næring på Grinda i Larvik
  • Ragn Sells AS har mottak for næring på Borgeskogen i Stokke