Vanningsrestriksjoner og forbud

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må Sandefjord kommune innføre vanningsbegrensninger. 

I Høyjord, Andebu og Gravdal er det vanningsforbud. 

I Sandefjord, Stokke, Kodal og Løke er det vanningsrestriksjoner fra onsdag 22. mai til 26. august 2024. Dersom du har privat vann, gjelder ikke restriksjonene deg.

Dersom vanningsplan ikke overholdes, vil flere innbyggere i høyereliggende områder miste vannet, fordi forbruket økes til langt over normalen og kapasiteten overskrides. For at alle skal få vann gjennom hele sommeren, må vi derfor fordele økt vannforbruk til forskjellige tider. 

Ved brann i området skal all vanning opphøre umiddelbart for å ivareta brannvannsdekning.

Utdrag fra Standard abonnementsvilkår - 3.8 Kontroll og innskrenking av vannforbruk

Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.

Her er reglene

Vanning med kanne er lov alle dager for både hytteeiere og andre.

Vanning kan skje etter forbokstav i etternavn eller navn på borettslag/sameie, på følgende dager mellom kl. 18.00 og 23.00:

A–G: onsdag og lørdag
H–L: mandag og torsdag
M–Å: tirsdag og fredag

Dette er ikke tillatt

Dette er tillatt på dine vanningsdager

 • Vanne bed, busker eller liknende med enten en spreder eller en hageslange med munnstykke
 • Vanne kjøkkenhage og drivhus
 • Vaske bil med høytrykk eller slange med munnstykke
 • Vaske bolig med høytrykk eller slange med munnstykke
 • Fylle vannbassenger mindre enn 1000 liter
 • Vanning med vannkanne

Dispensasjon

I utgangspunktet er det mulig å søke om dispensasjon for noen av reglene, men på grunn av enorm forespørsel om dispensasjoner, har vi måtte effektivisere prosessen rundt dette. Du vil derfor få midlertidig dispensasjon for punktene nedenfor uten å måtte søke om det.  Andre forespørsler vi bli avslått. Den midlertidige dispensasjonen vil bli inndratt ved behov. 

 • Fylling av vannbassenger eller liknende større enn 1000liter
  • Regel: Du kan fylle maks 1000 liter per dag på dine vanningsdager.
 • Vanning av nysådd plen
  • Regel: 2 ganger 10 min. per sådd område på dine vanningsdager + 1 valgfri kveld ekstra 
   (kl. 18.00-23.00).
 • Vanning av ferdigplen (krever mer enn nysådd plen)
  • Regel: 3 ganger 20 min. pr. sådd område på dine vanningsdager + 2 valgfri kvelder ekstra 
   (kl. 18.00-23.00).
 • Vanning av nyplantet hekk
  • Regel: 2 ganger 10 min. pr. sådd område på dine vanningsdager + 1 valgfri kveld ekstra 
   (kl. 18.00-23.00).
    

Ved spesielt kritiske situasjoner utover gitte regler, skal forespørsel sendes til postmottak@sandefjord.kommune.no. E-posten må inneholde: 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Forespørsel