Sparkesykler

En lokal forskrift regulerer utleie av el-sparkesykler i Sandefjord. 

Sandefjord kommune har vedtatt en lokal forskrift som regulerer utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. 

Behandlingen i politisk organer av forskriften finner du her

Per sommersesongen 2023 er det tre firmaer som har tillatelse til utleie av elektriske sparkesykler i Sandefjord kommune:

Utleiefirmaene skal fortløpende fjerne/flytte elsparkesykler som hindrer fremkommeligheten på fortau m.m.

Om du som innbygger likevel registrerer el-sparkesykler som er til hinder for den generelle fremkommeligheten, kan dette meldes direkte til de tre firmaene over.