Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord er et prosjekt som øker fokuset på sykling som transportmiddel. Målet er å øke andelen syklende, samt gjøre det trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord.

Prosjektet drives av Sandefjord kommune, som har prosjektlederansvaret. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Prosjektleder er Ole Jakob Hansen, ansatt i Sandefjord kommune.

Sandefjord kommune - Klikk for stort bildeSykkelfelt. Sandefjord kommune

 

Turforslag på sykkel

Nasjonal sykkelrute nr. 1 som går langs hele Norges kyst passerer Sandefjord. I Sandefjord er det etablert 3 lokale turrunder som passer for dagsutflukter: Torprunden, Goksjørunden, Marumrunden.

Deler av kyststiene i Sandefjord er det mulig å sykle på, på noen strekninger er de krevende og erfaring fra terrengsykling er nødvendig.

Veien på Marumrunden - Klikk for stort bildeMarumruden

Sykkelkart for Torp, Goksjø, Marumrunden og Sykkelrute nr. 1

Marumrunden

Det er skiltet en sykkelrunde fra Sandefjord sentrum til Marum og Istrehågan. Runden er merket med egne skilt "Marumrunden", traseen er totalt 13,8 km fra Sandefjord sentrum. Turen går i jordbrukslandskap til steinsettingens ved Istrehågan og helleristningene ved Haugen. En mindre del av sykkelrunden går på sti / traktorvei og kan være noe utfordrende å sykle. Kart som viser hvor runder går finner du her.

Veien på Goksjørunden - Klikk for stort bildeGoksjørunden

Goksjørunden

Det er skiltet en sykkelrunde fra Sandefjord sentrum til innsjøen Goksjø som er godt egnet å sykle. Turen er merket med skilt "Goksjørunden" og er på totalt 16,6 km. NB! turen går ikke rundt Goksjø, men opp til Haukerød med en avstikker til Goksjø. Sykkelrunden går i all hovedsak på asfalt, foruten Goksjø går turen innom Bugårdsparken med friluftsanlegg og andedam. Kart som viser traseen finner du her.

Torprunden

Vei ved Torprunden - Klikk for stort bildeTorprunden

Det er skiltet en sykkeltur fra Sandefjord sentrum til Torp og Fevang forbi Sandefjord lufthavn. Turen er merket med skilt "Torprunden" og er totalt på 18 km fra sentrum av Sandefjord. Hele turen går på asfalt, deler på gang- og sykkelvei. Turen går i jordbrukslandskap og noen boligområder. Kart som viser hvor Torprunden går finner du her

 

 

Sykkelplaner

Hovedplan for sykkel i Sandefjord er vedtatt i 2022. Planen beskriver sykkelrutene i Sandefjord, Stokke og Andebu, både hovedveiene og mer lokale ruter, og legges til grunn for videre utvikling av sykkeltilbudet i Sandefjord kommune. Planen består av en tekstdel som beskriver rutene og et kart som viser rutene:

Hovedplanen for sykkel i Sandefjord (PDF, 4 MB)

Kart

Helt grønn skolevei

Helt grønn skolevei! er en kampanje for å fremme at barn kommer seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte.

Kampanjen foregår ved at barna fyller ut «grønn dag» på et skjema på skolen hver dag de går, sykler eller tar bussen til skolen. Sandefjord, Tønsberg og Færder kommuner samarbeider med barneskolene og gjennomfører kampanjen.

Vi trekker ut ukesvinnere underveis i kampanjen, og ved kampanjens slutt kåres vinnere som får fine premier.

Kampanjen gjennomføres hver vår.

El-lastesykler til utlån

Sandefjord kommune har kjøpt to el-lastesykler for å prøve ut konseptet i Sandefjord. Lastesykler er i liten grad benyttet i Sandefjord, nå er det mulighet for å teste. 

El-lastesykkel som kan lånes av Sandefjord kommune.  - Klikk for stort bildeEl-lastesykkel som kan lånes av Sandefjord kommune. Sandefjord kommune

Syklene kan lånes gratis av kommunens innbyggere slik at de får testet en slik sykkel før de eventuelt anskaffer en selv. I sykkelsesongen står syklene parkert ved Sandefjord rådhus. Den ene sykkelen er en Riese & Muller Packster 60. Denne kan både frakte barn og varer, og har kalesje som kan brukes hvis det regner. Den andre sykkelen er en Urban Arrow shorty som har en stor låsbar kasse som det kan fraktes varer i. 

Begge syklene er av god kvalitet, solide og med gir, og har en kraftig el-motor som bringer deg dit du skal. Rekkevidden er 40-80 km.

Send en e-post til ole.jakob.hansen@sandefjord.kommune.no hvis du er interessert i prøve en el-lastesykkel.

 

Sykkelparkering

I Sandefjord sentrum, ved torget, finner du egne sykkelparkeringsskap. Disse er rimelige og enkle å benytte, og gjør at sykkelen din er beskyttet mot både vær, vind og tyveri mens du gjør dine ærend i byen.

Sykkelparkering i Sandefjord sentrum. - Klikk for stort bildeSykkelparkering i Sandefjord sentrum. Sandefjord kommune