Veinormal for Sandefjord kommune

Veinormalen er utarbeidet for å sikre at alle vei- og gateanlegg som overtas av Sandefjord kommune bygges trafikksikre og slik at drift og vedlikehold kan skje med minst mulig kostnader for veiholder.

Når veinormalen følges, kan vei og gate som bygges av private overtas av kommunen til offentlig drift og vedlikehold. 

Veinormal for Sandefjord kommune (PDF, 2 MB)

Dokumenter