Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis skal bidra til å øke livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Trenger du ledsager på sosiale og kulturelle arrangementer, vil et ledsagerbevis gi gratis adgang for din ledsager. Du må fremdeles betale for egen billett.

Ledsagerbeviset gjelder kun for inngangsbilletten, ikke for bevertning.

Hvem kan få ledsagerbevis?

  • Personer som er bosatt i Sandefjord kommune, og som har nedsatt funksjonsevne normalt av minst to til tre års varighet.
  • Nedre aldersgrense for å søke ledsagerbevis er åtte år.
  • Beviset blir tildelt etter sosialt og helsemessig behov, og ikke ut fra økonomisk situasjon.

Hvordan søke?

Skrive ut følgende skjema:

Ledsagerbevis søknadsskjema.

Husk å legge ved passfoto, samt uttalelse fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

Behandlingstiden er cirka to (2) uker med forbehold.

Pris og varighet

Ledsagerbeviset er gratis. Det gjelder for maksimalt fire år om gangen.

Hvor kan du benytte beviset?

Offisielt symbol for ledsagerbevisLedsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, transportmidler og liknende hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.

Ordningen er landsdekkende, og du kan benytte ledsagerbeviset på tvers av kommunegrenser:

  • På alle kommunale og fylkeskommunale kulturinstitusjoner og kommunale idrettsanlegg, selv om symbolet ikke er slått opp.
  • På arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger som mottar kommunal eller fylkeskommunal støtte. 
  • NSB og alle busselskaper i Vestfold gir 50 % rabatt på billettpris for kortholder og ledsager.

Arrangører og andre kan laste ned plakat for å henge opp:

Plakat "Ledsagerbevis aksepteres"

Seksjon kultur og kino

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?