Bidra til mer liv i byen

Sandefjord kommune ønsker å legge til rette for positive aktiviteter som fremmer liv og glede i byen. Du kan være en bidragsyter til dette.

Skulle du ønske det var litt mer liv på torvet? Kanskje kunne du tenke deg å ta med foreningen din og vise resten av innbyggerne hva dere holder på med? Eller hva med å ta med gitaren og by på litt musikk? Det er mange måter å bidra på for å skape et levende bybilde.

– Sandefjord er kjent som en næringsvennlig og attraktiv kommune, både å bo i og besøke. Ikke minst om sommeren. Derfor er vi opptatt av at det skal være rimelig og lett å leie arealer for de som ønsker å tilby kultur- og næringsaktiviteter. Det skaper liv i byen og kommunen – til beste for både fastboende og besøkende, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Reglene for hvem som kan leie, låne og bruke utendørs kommunal grunn er greier å forholde seg til. Lenke til disse finner du nederst i artikkelen. 

Veldig kort oppsummert er det følgende som gjelder:

  • Du kan leie kommunale utendørsarealer som: Vei, gate med tilhørende fortau, sti, park, torv eller lignende, plasser, grønnstruktur med friområder og strandarealer eller andre steder som er egnet for allmenn ferdsel.
  • Du må sende en søknad til kommunen for å kunne benytte en kommunal plass til ditt formål.
  • Plasser til leie er omfattet av først-til-mølla-prinsippet.
  • Kommunen skal gi rask tilbakemelding på om søknaden er innvilget eller ikke.

Målet med reglementet for utleie er å bidra til:

Boder på torv. - Klikk for stort bildeBli med på å skape liv i byen! Eivinn Ueland
  • levende sentrum, tettsteder, lokalmiljøer og uteområder med mye aktivitet 
  • at innbyggere og besøkende føler seg inkludert 
  • spesielt gunstige vilkår for ideelle aktører
  • ivaretakelse av estetiske hensyn 
  • å minimere de negative konsekvensene utleie kan ha, både for fellesskapet og den enkelte innbygger eller besøkende 
  • lik og forutsigbar behandling av ensartede leieforhold

 

Mer utfyllende informasjon om leie av kommunal grunn og anlegg.

Reglement for utleie av kommunal grunn (PDF, 893 kB)