Her er den nye byutviklingsplanen vår

Mange har deltatt i arbeidet med ny plan for hvordan byen vår skal utvikles fram mot 2050. Nå er planen klar for politisk behandling.

– Nå er planen klar for politisk sluttbehandling. Det blir spennende å se om noen tiltak blir sløyfet og om andre legges til. Det vi vet er at mange av tiltakene er avhengige av både kommunal og privat «drive» og investeringsvilje. Dersom de blir gjennomført tror vi Sandefjord blir en svært attraktiv by, sier David Bakke Haugen, enhetsleder for overordnet planlegging og miljø i Sandefjord. 

Illustrasjon av et bygg. - Klikk for stort bildeArkitektforslag fra PV Arkitekter til hvordan et nytt bibliotek/kulturhus på Tivolitomta kan bli. Illustrasjon. Illustrasjon: PV Arkitekter

Medvirkning og behandling

Arbeidet med kommunedelplanen for byutvikling i Sandefjord, byutviklingsplanen, har pågått i lang tid. Det har vært mange arrangementer der innbyggerne har deltatt og det har vært mange muligheter til å si meningen sin om hvordan byen vår skal utvikles i årene som kommer. 

Nå er det politikerne som skal si sin mening, og det er først hovedutvalg for miljø og plansaker som får planen på sitt bord. Det skjer i møtet den 8. mai. Senere legges planen fram for både formannskapet og kommunestyret. 

35 ulike tiltak

– Det er mange gode byutviklingstiltak som har blitt gjennomført i privat og kommunal regi de siste årene. Det er veldig bra, men vi må gjøre mer. En moderne kommune er mer enn drift og vedlikehold, den er også en samfunnsutvikler. Det er mange byer som investerer mye i byutvikling, og de som ikke gjør det risikerer å bli akterutseilt, sier Bakke Haugen. 

Til byutviklingsplanen som nå legges fram, hører det også et handlingsprogram. Der listes det opp 35 mulige tiltak. Det er både store og mindre tiltak, og noen er realistiske å få gjennomført på kort tid, mens andre er mer langsiktige og ikke nødvendigvis så enkle å få på plass uten store kostnader. Bakke Haugen er uansett positiv til tiltakene som listes opp i planen.

– Mulighetene disse tiltakene gir er fantastiske og de fortjener derfor sin plass i handlingsprogrammet. Det er byplanleggernes plikt å tenke helhetlig og langsiktig, sier Bakke Haugen. 

Plan og dokumenter

Les hele planen her: Kommunedelplan for byutvikling i Sandefjord (byutviklingsplanen) (PDF, 7 MB)

Saken som fremmes for politikerne inneholder også flere vedlegg, deriblant handlingsprogrammet. Du finner hele saken med alle tilhørende dokumenter her.