Home-Start familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp. Familien må ha minst ett barn under skolealder.

Det kan være gode, men travle dager med små barn i hjemmet. Utfordringene kan være mange og varierte. Home-Start Familiekontakten (HSF) tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp.

Familien må ha minst ett barn under skolealder. Ta kontakt dersom du tenker at din familie kunne trengt Home-Start Familiekontakten.

Innhold

Familien din får hjelp fra en likeverdig person som selv har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.

Tilbudet baserer seg på familiens ønsker og behov, og er et supplement til offentlige hjelpetilbud.

Hjelpen gis av frivillige (familiekontakter) i familiens eget hjem, i to til fire timer per uke i en avtalt periode. Familien og den frivillige blir fulgt opp av koordinator.

Vil du bli familiekontakt?

Har du lyst til å dele noe av din tid med en småbarnsfamilie som trenger deg? Gjennom felles innsats kan du være med på å trygge og berike hverdagen til små barn og deres foreldre. Kontakt kommunens koordinator, se kontaktinformasjon øverst på siden.

Kravet er at du har erfaring med barn, og at du har lyst og tid til å besøke en småbarnsfamilie en gang i uka. Du får

  • forberedelseskurs med kursbevis
  • veiledning og oppfølging
  • meningsfylt og givende frivillig arbeid
  • fellesskap med andre frivillige
  • mulighet til å utgjøre en forskjell for en familie.

Mer informasjon på www.home-start-norge.no (ekstern lenke)