Frivilligsentralene

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Det finnes frivilligsentraler i Andebu, Stokke og Sandefjord. Alle tre sentralene har utlånsentraler hvor man kan låne gratis utsyr til ulike friluftsaktiviteter. Se mer informasjon inne på de ulike nettsidene til de tre sentralene:

Sentralen for friskliv og frivillighet i Andebu

Telefon: 46 93 36 22 og 40 97 03 95

Andebu frivilligsentral

Sted: Andebu Herredshus, Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu

Sandefjord frivilligsentral

Telefon: 96 09 51 81

Sandefjord frivilligsentral

Sted: Stockfleths gate 6-8

Stokke frivilligsentral

Telefon: 94 86 05 64

Stokke frivilligsentral

Sted: Frederik Stangs gate 1