Flytter matjord fra skoletomta

Matjord fra tomta der det skal bygges ny skole blir flyttet til to ulike steder. Arbeidene gjøres i disse dager.

Maskin på et jorde. - Klikk for stort bildeDet er 3000 m3 jord som skal flyttes. Sandefjord kommune

Fra Husebyjordet graves det ut og flyttes 3000 m3 matjord. Jorda som blir omdisponert skal brukes til matproduksjon. Det vil si at jorda kan brukes til forbedring av jord som allerede er i bruk og/eller i samband med nydyrking. 

Jorda flyttes til From ved Helgerød og Anholt i Stokke, der det er deponier som skal bli dyrka jord etter ferdig oppfylling. Dette er eiendommer som hører til gårdsbruk i drift. Matjorda som flyttes har vært udyrka i mange år, men prøver har vist at den er frisk og ikke inneholder uønskede arter. 

Det er Seim maskin som står for jobben med å flytte massene, og planen er å få gjort arbeidet ferdig før arbeiderne tar sommerferie.

Dersom du ønsker å fordype deg i detaljene på kvaliteten på jorda, mengden og håndteringen, så kan du lese matjordplanen som hører til prosjektet. (PDF, 12 MB)