Skole

Sandefjord kommune har omtrent 7000 elever på 1.-10. trinn fordelt på 21 barneskoler, 6 ungdomsskoler og voksenopplæring.

 

 

Oversikt over alle skolene