Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene.

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og statsforvalteren skal behandle sakene på best mulig måte. Det må meldes fra til skolen dersom et barn eller en ungdom ikke har det trygt og godt. 

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: Mobbing (udir.no)

 

Aktuelle nettsteder: