Kommunale gebyrer

Vedtatt av kommunestyret 20.12.2023. Gjelder fra 1. januar 2024.

Kommunale gebyrer skal betales 12 terminer per år. Vi sender ut faktura med forfall den 20. hver måned. 

Her kan du logge deg inn med digital id og se dine kommunale gebyrer. 

Gebyrliste

Her finner du de kommunale gebyrene. 

Rull/scroll ned til kapittelet Miljø- og plansaker og til avsnittet Kommunale gebyrer.

Utsendelse og betalingsfrister

Kommunale gebyrer skal betales 12 terminer pr. år. Vi sender ut regning med forfall den 20. hver måned. 

Jordbruksvanning har forfall 20. februar. 

Vannmåleroppgjøret blir foretatt på 2. termin.

Utsatt betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter, se forsinkelsesrenteloven

Ved utsendelse av varsel påløper gebyr, se inkassoloven

Klage på gebyrene

Klage på kommunale eiendomsgebyrer sendes som digitalt skjema eller som e-post til post@sandefjord.kommune.noKlagen blir behandlet av klagenemnda