Priser og gebyrer

Vedtatt av kommunestyret 20.12.2023. Gjelder fra 1. januar 2024.