Satser for leie av kommunal grunn

Vedtatt av kommunestyret 20.12.2023. Gjelder fra 1. januar 2024.

Kommunen leier ut friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau. 

Her finner du gebyrliste for leie av kommunal grunn. 

Rull/scroll ned til kapittelet Miljø- og plansaker og til avsnittet Leie av kommunal grunn.