Renere Sandefjordsfjord

I flere tiår var indre del av Sandefjordsfjorden blant landets mest forurensede sjøområder. Etter initiativ fra Miljødirektoratet gjennomførte Sandefjord kommune i 2017-2018 en omfattende opprydding for at fjorden igjen skulle bli egnet til fiske, bading og friluftsliv.  Nå er livet på god vei tilbake i Sandefjordsfjorden.