Kommunestyre

Sandefjord kommunestyre består av 45 folkevalgte representanter og ledes av ordfører.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges ved kommunevalget hvert fjerde år. 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert annet folkevalgt organ eller til administrasjonen. Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret likevel kreve enhver sak lagt fram for seg til behandling.

Kommunestyrets medlemmer med møteplan og dokumenter

Vi streamer politiske møter som du kan se underveis eller i etterkant av møtet.