Eldre arkiv

Arkivene til de tidligere kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke ble avsluttet da kommunene slo seg sammen i 2017.

De historiske arkivbasene kan inneholde journalposter som ikke har gjennomgått en vellykket konvertering før de ble publisert.

Ta kontakt på e-post om du ønsker at vi sjekker opp mot den historiske sakens journalpostinnhold.

Eldre saker og dokumenter

Saker og dokumenter Sandefjord kommune 2001-2016

Saker og dokumenter Stokke kommune 1998-2011

Saker og dokumenter Stokke kommune 2012-2016

Saker og dokumenter Andebu kommune 2007-2016

Formannskapsprotokoller for Andebu og Sandar herred

Formannskapsprotokoller for Andebu 1837-1917

Formannskapsprotokoller for Sandar 1886-1918