Meddommer

Vi har fått inn mange søknader til ny periode for meddommere, og tar derfor ikke imot flere søkere. Søknadene blir nå gjennomgått, og endelig liste blir behandlet av kommunestyret i juni.

Takk til alle som har vist sin interesse! 

At vanlige folk deltar i retten og dømmer i straffesaker blir sett på som en garanti for rettssikkerheten i Norge. Du kan bidra med din livserfaring, kompetanse og vilje til å utføre en svært viktig samfunnsoppgave. 

Året etter kommunevalget velger kommunen nye folk til tjeneste i domstolene. Dette er meddommere og skjønnsmedlemmer. 

Kommunen må ha en liste klar innen utgangen av mai i år. På denne lista skal det stå navn på folk som har meldt sin interesse for å gjøre en jobb som meddommer de neste årene. 

Sandefjord trenger totalt 450 personer som meddommere den neste perioden. Blant de som melder sin interesse, trekkes det tilfeldig hvem som blir meddommer. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Innen 01.07.2024 skal kommunestyret ha valgt nye rettsmedlemmer som skal virke i perioden 01.01.2025–31.12.2028.

Les mer om hva det vil si å være meddommer på domstol.no.

Mann som ser på et paragrafsymbol. - Klikk for stort bildeDu trenger ikke kunne alle lover og paragrafer for å være meddommer. Mostphotos

Hvem kan være meddommer?

Kort forklart må du:

  • snakke og forstå norsk
  • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Sandefjord kommune når valget blir gjennomført
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • ikke være  straffedømt
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • ikke være fradømt stemmeretten

Dine rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Ved tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Du skal ikke tape inntekt på å være meddommer.

Som alminnelig meddommer deltar du vanligvis i en til tre saker per år. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. 

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at en skal dømmes av sine likemenn. En meddommer har ikke juridisk utdanning, men deltar i behandlingen av en rettsak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Som meddommer i tingretten skal du sammen med en annen meddommer og en fagdommer dømme i straffesaker. I en sak som er anket til lagmannsretten settes retten med to fagdommere og fem meddommere som avgjør spørsmålet om skyld og straff.