Medvirkning

Vi vil gjerne høre din mening om utvikling av Tivolitomta.

Innbyggerne har vært med på å si hva områdene i byen bør brukes til.  - Klikk for stort bildeInnbyggerne har vært med på å si hva områdene i byen bør brukes til.

Muligheter for å påvirke nå

Planforslaget for Tivolitomta skal behandles i Hovedutvalget for miljø- og plansaker 12. juni 2024.

Dersom politikerne vedtar å sende forslaget på høring vil du få mulighet til å sende inn dine meninger skriftlig eller delta på fysiske medvirkningsaktiviteter. Vi vil kunngjøre dato og klokkeslett på hjemmesidene våre og i avisa.

Resultater fra tidligere medvirkning

Kommunen gjennomførte en bred medvirkningsprosess tidlig i planarbeidet, som en del av mulighetsstudien.

Barn, ungdom, unge voksne og flerkulturelle ble pekt på som særskilt viktige målgrupper å nå ut til. Det ble avholdt åtte verksteder med aktuelle grupper og to åpne kontordager på biblioteket og Hvaltorvet. I tillegg ble det gjennomført en digital spørreundersøkelse hvor 812 personer deltok.

Rapport med resultatene fra spørreundersøkelsen og medvirkningen. (PDF, 6 MB)