Om prosjektet på Tivolitomta

Området der Tivolitomta og Folkets hus ligger, skal reguleres. Hensikten er å legge til rette for at området skal bli et nytt senter for opplevelse, utdanning/læring og lek, med blant annet nytt bibliotek og kulturskole.

Oversiktsbilde av Tivolitomta - Klikk for stort bildeOversiktsbilde av Tivolitomta

Her er vi nå i prosessen

Arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco har sammen med kommunen utarbeidet et planforslag med tilhørende konsekvensutredning for Tivolitomta. Forslaget skal behandles i Hovedutvalget for miljø- og plansaker 12. juni 2024.

Se saksdokumentene her.

Planprogram

Planprogrammet for områdeplanen for Tivolitomta var på høring sommeren 2023, og fristen for innspill var 21. august 2023.

Da fristen var gått ut og innspillene gjennomgått, ble planprogrammet fastsatt av hovedutvalget for miljø- og plansaker den 20. september 2023. 

Her kan du lese fastsatt planprogram.

Mulighetsstudien

Som del av planarbeidet ble det gjennomført en mulighetsstudie for området. Mulighetsstudien pågikk i perioden juli 2022 til mars 2023.

Den besto av to deler:
Et parallelloppdrag for arkitektteam og en bred medvirkningsprosess.

Resultatene fra mulighetsstudien er summert opp i en rapport, og den kan du lese her. (PDF, 6 MB)

Denne sluttrapporten ble behandlet i kommunestyret 25. mai 2023. De folkevalgte besluttet da å gå videre med hovedgrep 3, som innebærer å utvikle Tivolitomta til et nytt senter for opplevelse, utdanning/læring og lek. 

Se saksdokumentene her. 

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen

Arbeidet med reguleringsplanen ble varslet igangsatt i juni 2022. Det kom da inn 11 merknader fra offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner. 

Du kan lese disse merknadene her.