Hovedplan for sykkel

Hovedplan for sykkel i Sandefjord er vedtatt lagt til grunn for arbeidet med mobilitetsplanen i 2022.

Planen beskriver sykkelrutene i Sandefjord, Stokke og Andebu, både hovedveiene og mer lokale ruter, og legges til grunn for videre utvikling av sykkeltilbudet i Sandefjord kommune.

Planen består av en tekstdel som beskriver rutene og et kart som viser rutene:

Hovedplan for sykkel (PDF, 4 MB)

Kart