Fjordpromenaden - Sandefjordsfjorden - kyststi

Fjordpromenaden innerst i Sandefjordsfjorden ligger i tilknytning til Badeparken og Sandefjord sentrum.

Strekningen mellom Kilen og Stub

Traseen er 2,5 km lang og tilnærmet universelt utformet.

Sentrumsnær turvei Stub-Kilen kart. - Klikk for stort bildeSentrumsnær turvei Stub-Kilen kart.

Langs traseen er det merking som tursti - strekningen inngår i fine rundløyper.

Langs strekningen finner du flere benker, griller, aktivitetsanlegg, skulpturer, parkanlegg, toalettanlegg, parkeringsplasser, serveringssteder, forretninger, gjestehavn og bobilhavn.

Oversiktsbildet er hentet fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes rapport om sentrumsnære turveier. Nivå på universell utforming av traseen fra Stub til Kilen er kartlagt i forbindelse med dette arbeidet. 

Rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord

Sandefjord kommune har startet et langsiktig arbeid for å tilrettelegge bedre for rekreasjon og tilgjengelighet «fra Tranga til Tranga», det vil si indre del av Sandefjordsfjorden. Vi har egen side med informasjon om arbeidet:

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord.