Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden

Planen skal sikre hjemmelsgrunnlag for rekreasjon og tilgjengelighet ved sjøen innenfor Tranga, inkludert kyststi. Vi har etablert forkortelsen PLART (PLAn for Rekreasjon og Tilgjengelighet).