Preståsen naturpark

Preståsen er en naturpark med skogsområde og dam rett øst for Sandefjord by. Fine utsiktspunkt, merkede stier og mange benker. Parken blei etablert i 1914.

Området er mye benyttet til tur og lek hele året. Det er mange benker, gangveier, stier, bålplasser, gapahuker, aktivitetsanlegg og fine utsiktspunkt. Trappa mellom Bjerggata og Festplassen er populær til trappetrening. Brydedammen med fin sti er en idyll både  sommer og vinter. 

Festkledd publikum ser kor på scene i grønne omgivelser - Klikk for stort bilde
Person som går over klopp av stein iområdemedgangbanerogsittebenker - Klikk for stort bilde
Informasjonsskilt ved trær, utsikt til fjorden, - Klikk for stort bilde
Utsikt fra sittebenker til scene mellom løvtraær. Fjorden i bakgrunnen - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Fjellvegg medklatrepunkt - Klikk for stort bilde
Sykler og folk i grønne omgivelser - Klikk for stort bilde
Benker, stubber til å sitte på forran frasslette og rødt hus. Trær. - Klikk for stort bilde
Tegning av Presåsen amfi med scene og trær - Klikk for stort bilde
Mannskor med sangerluer og medaljer på scene i naturen. - Klikk for stort bilde
Barn som leker på islagt dam - Klikk for stort bilde
Benk, utsikt over by og fjord - Klikk for stort bilde
Lyssatt utendørs trapp om vinteren. - Klikk for stort bilde
Gammel hvalharpun om vinteren. by, fjord. - Klikk for stort bilde

 

Området har

 • Sittebenker
 • Turstier
 • Vannspeil
 • Utsikt
 • Avfallsbeholdere
 • Informasjonsplakater på stedet, se under
 • Strømuttak til bruk ved arrangementer

Preståsen Amfi

17. mai 2024 fikk Sandefjord kommune Preståsen Amfi i gave fra mannskoret Hvalkjæften. Amfiet er en utendørs scene med sittebenker i naturlig skråning ved trappa opp fra Bjerggata. Det er utsikt mot byen og Fjorden. Her kan du sitte og nyte Preståsen, naturen og utsikten året rundt. Benkene har treverk i sertifisert sapelli. Tursti fra kurbadtida ble hentet fram ved etablering av amfiet.

Hvert år på nasjonaldagen, vil Hvalkjæften holde konsert i amfiet.

Amfiet med scenen kan leies eller lånes til arrangementer, se under.

Interessepunkt med skilt

Sentrum nærmiljøutvalg har utarbeidet flotte skilt med informasjon om natur, kulturminner og historier om hva du kan oppleve i Preståsenområdet.

Kart over informasjonstavler montert våren 2023, og stier i området (PDF, 27 MB).

Vil du lese informasjon på tavlene i ro og mak? Nærmiljøutvalget har også samlet dette slik at du kan kose deg med tekst og bilder uten å være i Preståsen.

Informasjonstavler og kart i en egen folder for Preståsen naturpark. (PDF, 24 MB)  

Historisk informasjon

Sandar Historielag utgir serien kulturminner. De skrev om Preståsen blant annet i 1996.

Sandar historielag om Preståsen

Adkomst

Gående kan nå Preståsen fra Bjerggata, Prestegårdsveien, Parkveien, Damveien, Brydedamveien, Fjellheimveien og Liveien. Utsiktspunktet på Høyås ligger i nordenden av bøkeskogen mellom Brydedamveien og Fjellheimveien.

Syklende kan opp Preståsbakken eller fra Parkveien.

Muligheter for arrangører

Det er mulig å leie/låne deler av Preståsen til arrangement. Du finner mer informasjon om dette på egen side.

www.sandefjord.kommune.no/leie