Leie av kommunale friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau

Kommunen kan låne eller leie ut grunn der kommunen er grunneier eller har avtaler om å disponere grunnen.

Det er eget reglement for utleie av friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau. Idrettsanlegg og uteområder rundt skoler, barnehager, institusjoner med mer, er ikke omfattet av dette reglementet.

Her er lenke til reglement som gjelder kommunal grunn definert som friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau. (PDF, 893 kB)

Søknad

Søknad sendes til post@sandefjord.kommune.no.

For søknad om leie av fortausgrunn til uteservering kan dere bruke skjemaet "Grunnlag for avtale og faktureringsgrunnlag for bruk av kommunal gategrunn".

Søknad må inneholde informasjon om hvem som søker inkludert organisasjonsnummer, markering i et kart eller tydelig spesifikasjon av område søker ønsker å disponere, og hva arealet skal brukes til. Tid for leie angis med dato og klokkeslett.

Satser

Det er egen side med informasjon om satser.

Idrettsanlegg og lokaler for aktivitet

Det er egen side med informasjon leie av idrettsanlegg og lokaler for aktivitet.