Utleie av idrettsanlegg og lokaler for aktivitet

Søk om leie og tider til aktiviteter i idrettshaller og gymnastikksaler.

Oversikt tildelt tid + søknad om korttidsleie og selvbetjening

Søknadsfrist for fast leie/langtidsleie for kommende skoleår er 1. mai hvert år.

Søknad om aktivitetstid i kommunale idrettshaller og gymnastikksaler

Aktivitetstimer i Bugården ishall

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår er 1. mai hvert år.

Lag og foreninger hjemmehørende i Sandefjord kommune har fortrinnsrett ved tildeling av treningstid. Digitalt skjema gjøres tilgjengelig når det er klart. Inntil det foreligger, send forespørsel til kommunens postmottak.

Aktivitetstimer i svømmehaller

Lag og foreninger hjemmehørende i Sandefjord kommune har fortrinnsrett ved tildeling av treningstid.

Kontakt den enkelte skole for å søke om tid i skoleanlegg.

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår er 1. mai hvert år

Friområder, parker og plasser

Se egen side med informasjon om utleie av kommunal grunn definert som friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau.

Salg, servering og skjenking

Tillatelse til bruk av kommunalt lokale eller kommunal grunn for arrangement, innebærer ikke godkjenning av øvrige krav for gjennomføring av arrangement. Du må oppdatere deg på føringer dersom du tilrettelegger et arrangement som innebærer salg, servering og skjenking.

For gjennomføring av arrangementer, se krav og tips ved søknad om enkeltarrangementer.