Fritidskortet 2024

Fritidskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. 

Bilder av fritidsaktiviteter - Klikk for stort bilde canva.com

 

Translations:  
Info Fritidskort English (PDF, 578 kB)
Info Fritidskort Somali (PDF, 581 kB)
Info Fritidskort Tigrinya (PDF, 625 kB)
Info Fritidskort Ukrainian (PDF, 592 kB)
Info Fritidskort Arabic (PDF, 556 kB)
 

 

 

 


Digitalisering av fritidskortet 

Etter politisk vedtak i sak 065/21 i november 2021, er det nå opprettet en digital løsning for fritidskortet. 
I den samme saken er det også gjort vedtak på at det som tidligere het Opplevelseskort nå skal hete Fritidskort. Fra januar 2023 er fritidskortet digitalt. 

Målgruppe 

Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2 -18 år i familier med svak økonomi. I 2024 har Sandefjord kommune 1000 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Det vurderes hvor mange kort familien får, men familier med flere barn kan tildeles flere kort. 

Hvordan søke?

Søknad om fritidskort skal leveres til NAV. Et enkelt søknadsskjema finner du under. Dette skjemaet skal skrives ut, fylles ut og leveres på kontoret hos NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet. (Inntekter og utgifter må dokumenteres).
Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Søeberggate 3, 3211 Sandefjord. 

Søknadsskjema Fritidskort 2024 (PDF, 247 kB)

Tildelingskriterier

I tillegg til rent økonomiske forhold vil det være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen vil derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale kriterier. Det er NAV som mottar søknadene og tildeler fritidskort i samråd med helsesykepleier, skole, barnehage og barnevern. Kortet varer for et kalenderår av gangen. 

Innhold

Fritidskortet inneholder midler til en fritidsaktivitet og ulike fribilletter. Innholdet kan variere litt fra år til år og det blir tilpasset de ulike aldersgruppene. Det vil være oppdatert info om tilgjengelig innhold i ditt kort inne på din profil på Friskus.

Innhold 2024:  
Fribilletter til kinobesøk på Hjertnes kulturhus.  
Fribilletter til ulike kulturopplevelser og aktiviteter i kommunen.  
Fribilletter til Sandefjord svømmehall.  

I tillegg kan kortet dekke: 
Medlems- og treningsavgift i en forening/et treningssenter. 
Deltagelse på cuper og andre arrangementer i regi av foreningen. 
Utstyr spesielt rettet mot aktiviteten/medlemskapet.

Lag, foreninger og andre tilbydere

Lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å akseptere ordningen med fritidskortet. Andre aktører som ønsker å delta i ordningen, definerer sitt tilbud selv.
Man registrerer sitt lag eller forening på Sandefjord Friskus.
Nettside sandefjord.friskus.com

Anonymitet og taushetsplikt

Bruken av fritidskortet forutsetter at kortinnehavernes identitet blir beskyttet, samtidig som kommunen ikke ønsker å bygge opp en ordning som er svært byråkratisk og tung å administrere.

Det er kun NAV som har oversikt over brukerne. Det forutsettes at lag og foreninger, billettpersonalet og andre som nødvendigvis må komme i kontakt med brukerne, behandler dem og kortet med hensynsfullhet og diskresjon.

Når brukere benytter kortet til å tegne medlemskap i lag og foreninger, skal dette skje på ordinære betingelser, men det forutsettes at færrest mulig, som f.eks. leder og/eller kasserer, kjenner til at medlemmet er innehaver av fritidskortet.

Administrasjon av ordningen

Det er NAV som har oversikt over og kjennskap til aktuelle mottakere av kortet. Alle søknader vurderes av NAV. 
Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Søeberggate 3, 3211 Sandefjord.

Det er kulturseksjonen i Sandefjord kommune som håndterer driften av fritidskortet og er ansvarlige for å følge opp innholdet i fritidskortet. Fritidskortet skal i hovedsak bruke plattformen sandefjord.friskus.com for kontakt med brukere/organisasjoner, deling av oppdatert info, bruk av fribilletter og tilskudd til medlemsavgifter/aktivitet.  


Når du har fått fritidskort:

Når du har fått tildelt et fritidskort må du opprette en profil på sandefjord.friskus.com. Her vil du få tilgang til billetter, tilbud og betaling av medlemsavgifter og lignende. Det kan gå inntil 7 arbeidsdager fra du får tildelt kort, til kortet ditt er aktivt.  

Vi har laget en bildeguide til hvordan du kommer i gang med fritidskortet og Friskus. 

Hvordan lage deg en profil og aktivere fritidskort (PDF, 5 MB)

Hvordan betale medlemsfaktura og søke midler til utstyr/annen aktivitet (PDF, 3 MB)

Hvordan bruke fribillettene (PDF, 4 MB)
 

Skal du søke om midler til utstyr eller aktivitet? Det kan du sende inn i vårt skjema. 

Skjema for søknad om midler til utstyr og aktivitet 

Vi har faste tider du kan komme og få hjelp med enten oppsett av kontoen din eller generell bruk av fritidskortet. 

Oppdaterte tider for friskushjelp

Har du spørsmål eller behov for hjelp med ditt fritidskort?
Send en mail til fritidskort@sandefjord.kommune.no