Planforum

Planforum skal være en arena for informasjon og dialog om utvikling av kommunen.

Forumet skal være et supplement til, og ikke erstatte, ordinære folkemøter i reguleringssaker og overordnede planer.

Første samling ble avholdt februar 2021.

Formålet med planforumet er å: 

  1. Gi informasjon om større planarbeider i Sandefjord kommune av betydning for by- og tettstedsutviklingen.   
  2. Stimulere til dialog om by-, bolig- og næringsutvikling i kommunen.

Møtene arrangeres av Sandefjord Næringsforening og planavdelingene i Sandefjord kommune.

Samling 26. september: Hva ønsker framtidens boligkjøpere seg?


Den 26. september 2024 inviterer Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. Tema for samlingen er Hva ønsker framtidens boligkjøpere seg?

Hvor: Kommunestyresalen, Sandefjord rådhus.

Kl.: 07.45-10.00 (Registrering, kaffe og mingling fra kl. 07.45. Faglig program starter kl. 08.00)

Påmelding: Hva ønsker framtidens boligkjøpere seg? | Sandefjord Næringsforening (sandefjordnaringsforening.no)

Program:

  • Velkommen v/ Ingebjørg Tollnes, daglig leder, Sandefjord Næringsforening
  • Boliger tilpasset eldre og framtidens behov v/ Oda Ellensdatter Solberg, prosjektleder, Natural State
  • Trender i boligmarkedet v/ Lill-Iren Barth, eiendomsmegler, DNB Eiendom
  • Pause
  • AS Thor Dahls fremtidsvisjoner v/Einar Sissener, daglig leder, AS Thor Dahl
  • En levende by - byutviklingsplanen er vedtatt v/ David Bakke Haugen, enhetsleder plan- og naturforvaltning i Sandefjord kommune
  • Hvordan lokke unge voksne til Sandefjord? v/ Jan Erik Hvidsten, næringssjef, Sandefjord kommune og Hanne Marie Pedersen, prosjektleder, Tenk Sandefjord
  • Oppsummering/spørsmål

Oda Ellensdatter Solberg er leder i Oslo arkitektforening. Hun har erfaring både fra kommunen og privat praksis, og jobber nå som prosjektleder i Natural State med byutvikling, medvirkning og prosessledelse. Oda brenner for å lage sosialt bærekraftige bomiljøer med nye boligkvaliteter. Presentasjonen bygger på et prosjekt Natural State har gjennomført for Sandefjord kommune.

Lill-Iren Barth har 19 års erfaring som eiendomsmegler i Vestfold. Hun har spesialisert seg som prosjektmegler for nybygg og bistår utbyggere gjennom hele prosessen, fra ideen om et nytt prosjekt blir til, frem til den siste boligen er solgt og oppgjør på plass. I presentasjonen deler hun kunnskap om nye trender i boligmarkedet, basert på erfaringer fra prosjekter som er på tegnebrettet eller under bygging.

AS Thor Dahl er en stor grunneier og eiendomsutvikler i og rundt Sandefjord by. Selskapet har de siste årene utviklet og gjennomført en rekke attraktive og sjønære boligprosjekter i Sandefjord og selskapet har stort potensial for videre boligutbygging på egne tomter. Hva tenker de om fremtidens boligutvikling? 

Byutviklingsplanen skal være kommunesamfunnets «røde tråd» i byutviklingen frem mot 2050. I planens handlingsprogram er det 35 tiltak som vil stimulere til økt utvikling og byliv i Sandefjord sentrum, både på kort sikt og frem mot 2050. David presenterer tiltakene og veien videre.

Både Tenk Sandefjord-prosjekt og Sandefjord kommune har forsket litt på hva som kan lokke nye innbyggere til fjorden, samt å få fjordinger til å flytte hjem igjen. Jan Erik og Hanne Marie deler sine tanker i dialog.