Planforum

Planforum skal være en arena for informasjon og dialog om utvikling av kommunen.

Forumet skal være et supplement til, og ikke erstatte, ordinære folkemøter i reguleringssaker og overordnede planer.

Første samling ble avholdt februar 2021.

Formålet med planforumet er å: 

  1. Gi informasjon om større planarbeider i Sandefjord kommune av betydning for by- og tettstedsutviklingen.   
  2. Stimulere til dialog om by-, bolig- og næringsutvikling i kommunen.

Møtene arrangeres av Sandefjord Næringsforening og planavdelingene i Sandefjord kommune.

Neste samling blir 15. februar 2024

Den 15. februar inviterer Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. Denne gangen skal det handle om hvordan vi kan bevare «sjela» til Sandefjord med ny og gammel bebyggelse side og side. Fortetting er bærekraftig og bidrar til mer liv i sentrum. På samme tid må vi ta vare på verdifulle kulturmiljøer.

Hvor: Kommunestyresalen, Sandefjord rådhus.

Kl: 08.00-10.00 (Registrering, kaffe og mingling fra kl 08.00. Faglig program starter kl 08.15)

Påmelding: Kulturarv og utvikling i Sandefjord | Sandefjord Næringsforening (sandefjordnaringsforening.no)

Program:

  • Velkommen v/David Bakke Haugen, enhetsleder overordnet planlegging og miljø i Sandefjord kommune
  • Kulturarv i byutvikling – Fylkeskommunens rolle v/Katrine Eikrem, rådgiver kulturarv i Vestfold Fylkeskommune
  • Transformasjon i Nybyen v/Jan Hansen, daglig leder i Inter Eiendom
  • Pause
  • Bevaring og fortetting i Sandefjord v/David Bakke Haugen, enhetsleder overordnet planlegging og miljø og Maria Sundby Haugen, enhetsleder arealplan, miljø og plan - Sandefjord kommune
  • En ekte ildsjel fra Nytbyn v/Steinar Hvitstein, gründer av Nytbyn (tidligere Bakgården)
  • Oppsummering 

Du får blant annet høre:

Jan Hansen i Inter Eiendom er utdannet eiendomsmegler. Jobbet som megler, og leder for eiendomsmeglingen. Begynte egen virksomhet i 1996. Er majoritetseier, styreleder og daglig leder i Inter Eiendom.

Kathrine Eikrem er ansatt som rådgiver ved Kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Kulturarv jobber med kulturminner og kulturmiljøer i plan- og byggesaker, men følger også opp ulike saker etter kulturminneloven som regional kulturmiljømyndighet.

Steinar Hvitstein flyttet i 2011 til Nybyen i Sandefjord. Han eier selskapet Nytbyn og utvikler gamle eiendommer som Bakgården, Villa Kultura og Rukla i Sandefjord. Etter en brann i 2017 har selskapet bygget nytt i en stil tilpasset den gamle bebyggelsen i området