Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern tar månedlige badevannsprøver ved et utvalg av offentlige badeplasser i sommersesongen. I tillegg tas det badevannsprøver ved Strømbadet hver andre uke fra mai til og med september.

Klikk på «Badevannsprøver og informasjon om badevannskvalitet» for de siste analyseresultatene publisert i kart, og les om badevannskvalitet og helse.  «Årets badevannsprøver i tabell» gir deg en samlet oversikt over årets prøver.