Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som kan ha innvirkning på helsen, for eksempel biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 

 

Kommunen har ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern. Fagområdet jobber for å fremme befolkningens helse, og beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen.