Kildesortering

Informasjon om hensikten med kildesortering, riktig sortering, hjemmekompostering og henting av avfall. Informasjonen er også tilgjengelig her på forskjellige språk.

Hensikten med kildesortering

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt utnyttes til produksjon av strøm og varme. Ved å bruke råmaterialene på nytt begrenser vi uttaket av naturressurser, og sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut får lenger levetid. Å gjenvinne avfall til nye råvarer krever i tillegg mindre energi enn når vi utvinner råvarer fra naturen.

Les mer om hvordan du kan kildesortere på www.sortere.no.

Sortering i hjemmet

Matavfall, papir/papp, plast og glass og metall sorteres og hentes hjemme hos deg. Alle husstander har fått fire plastbeholdere for kildesortering; matavfall, papir, restavfall og glass og metall. I tillegg deles det ut sekker for plastavfall og matavfall.

 • Matavfall samles i grønn biopose og legges i beholder med brunt lokk.
 • Papir/papp/drikkekartong brettes og legges i beholder med blått lokk.
 • Restavfall (avfall som ikke kan gjenvinnes) legges i beholder med sort eller grått lokk.
 • Plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av matavfallsbeholderen på tømmedag.
 • Glass og metall legges løst uten annen emballasje, i beholderen med oransjefarget lokk.

Matavfall hentes hver uke, og de resterende typer avfall hver tredje uke. Glass og metall hentes hver sjette uke. I kommunens kildesorteringskalender (PDF, 190 kB) får du oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet. Les mer om boligrenovasjon og avfallsbeholdere her.

Er du tom for poser?

 • Matavfallsposer. Knyt en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen, så får du en ny rull ved neste tømming.
 • Sekker til plastemballasje. Knyt en vanlig plastbærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.


Er du helt tom for poser, kan du ta kontakt med oss i Miljø og plan, så gir vi beskjed til renovatørene.

Riktig sortering

Les mer om hva som kan legges i de forskjellige beholderne på sorteringsguiden til sortere.no og se deres sorteringsplakat.

Restavfall

Restavfall er det som er igjen etter at du har sortert ut det som kan gjenvinnes til nye produkter eller råvarer.

Restavfallet blir bearbeidet og transportert til forbrenningsanlegg i Oslo og Sarpsborg. Energien fra forbrenningen benyttes inn i annen industri, og blir til energi, fjernvarme og strøm. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi fra restavfall reduseres utslipp av CO2.

En gjennomsnittlig restavfallsbeholder har til nå inneholdt over 50 % avfall som kunne vært kildesortert og gjenvunnet til nye råvarer og produkter. Matavfall og plastemballasje er feilsorteringene det er mest av i restavfallet.

Ja takk:

 • Bomull, Q-tips, bleier, bind og tamponger
 • Ildfaste former
 • Kald aske
 • Sneiper, snus
   
 • Plaster og bandasjer
 • Gummiprodukter
 • Knust glass som ikke er emballasje
 • Hundeposer, dyreavføring og kattesand
 • Pillebrett
 • Støvsugerposer
 • Vednett
 • Våtservietter
 • Kontaktlinser
 • CD-plater, DVD-er og videokassetter
 • Produkter merket med restavfallssymbol

Nei takk:

 • Matavfall
 • Plastemballasje
 • Papp og papir
 • Tekstiler
 • Batterier
 • Farlig avfall
 • EE-avfall

Plast

Tekstiler

 

Annet avfall

 

Hjemmekompostering

Har du lyst til å hjemmekompostere istedenfor å kaste matavfallet ditt i beholder med brunt lokk? Les mer om kompostering og avtalen under.

Varmkompostbeholder

Det finnes mange ulike varmkompostbeholdere på markedet. Plastbeholdere er gjerne mer holdbare i motsetning til de av tre, men begge fungerer like godt å kompostere i. Det anbefales helst svanemerkede kompostbeholdere. Beholderne må som regel bestilles direkte fra produsent. Du kan også bygge din egen kompostbeholder, så lenge oppsatte krav følges.

Krav til godkjenning av kompostbeholder:
•    Minimum fem cm isolasjon i vegger, bunn og lokk.
•    Ingen åpninger hvor gnagere kan komme inn.
•    Lokk med lukkemekanisme.
•    Ventilasjonssystem som sikrer lufttilgang inn, og slipper vanndamp ut.
•    Gir god avrenning av evt. sigevann.
•    Evt. bunnplate av polystyren skal være dekket underst av finmasket og bitesikker netting.
Kravet om tilstrekkelig isolasjon er et av de viktigste forutsetningene for at alt avfallet går gjennom hygienisering. Det vil si at avfallet går igjennom en prosess for å fjerne eventuell smitte. Temperaturen skal opp på mellom 60 – 70 grader, slik at sykdomsfremkallende organismer dør. For matavfall er det altså ikke godt nok at det er kompostert; det skal være varmkompostert. Vurderer du innkjøp av varmkompostbinge bør du sjekke at den tilfredsstiller kravene over. Lav pris er gjerne et varsko om dårlig kvalitet, og beholdere med to cm isolasjon holder ikke til vinterbruk, selv om det reklameres med det.

Ikke tilskudd til innkjøp

Kommunen gir dessverre ikke tilskudd til innkjøp av komposteringsutstyr. Årsaken til det er at miljøeffekten av å samle inn matavfallet og utnytte ressursene i dette til biogass og gjødsel er svært god. Bokashi-kompostering godkjennes på lik linje som varmkompost forutsatt at øvrige stilte krav i avtalen om hjemmekompostering er oppfylt.

Matavfallsbeholder

Når du inngår avtale om kompostering, velger du selv om du vil benytte deg av kommunens beholder til matavfall eller ikke. Du får en reduksjon i renovasjonsgebyret du betaler til kommunen, dersom du ikke benytter deg av matavfallsbeholderen.

Avtale om hjemmekompostering

Les med om avtale om hjemmekompostering og se søknadsskjema. (PDF, 72 kB)

Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på 530 kroner inkludert mva (2024) henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. 

Innsamlingen utføres i 2024 i perioden 22.-26. april. 
Bestilling foregår i perioden 15.-19. april. se info under.

Med sortert avfall menes:

 • Metall: sykler, griller, badekar og liknende
 • EE-avfall: kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV og liknende
 • Møbler av rent trevirke

Maksimalt 15 gjenstander per husstand. Maksimal vekt per kolli er 50 kg og maks lengde er 2 meter.

Det blir kun hentet avfall ved husstander som har forhåndsbestilt.

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden 15.-19. april mellom kl. 08.00 - kl.15.00 på telefon: 99 09 70 46 (NordRen AS) eventuelt på e-post: post.sandefjord@nordren.no 

Fakturering av transport og eventuelle tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden.

Informasjonsbrosjyrer om kildesortering/How to sort your waste

Kontakt oss

Avvik

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen kan gjøres på epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33 41 63 10. Eventuelt kontakt sentralbordet, se kontaktinformasjon nederst på siden.