Frivillighet

Frivillighet og frivillig aktivitet har stor betydning for enkeltpersoner og for samfunnet. En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn.

 

Frivillig innsats er ikke erstatning for lovpålagte tjenester, men er et supplement til allerede eksisterende tilbud.