Aktuelt

 • Novembermarked Nygård bo- og behandlingssenter

  13. november 2018
                                               NOVEMBERMARKED Onsdag 14.november kl 12.00-19.00 i kantina på Nygård Bo og Behandlingssenter Her blir det liv! På markedet blir det bl.a. salg av hjemmelagede produkter;håndarbeider – strikk – søm – kort –...
  Les mer
 • Varsel fra NVE (gult nivå) om flomfare og jordskredfare

  9. november 2018
  Det ventes mye regn i Vestfold i løpet av helgen. NVE har sendt ut varsel om flom og fare for flomskred/erosjonsskred på gult nivå. Det kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Innbyggerne kan bidra med å forebygge dette ved å fjerne jord, grus...
  Les mer
 • Åpne møter uke 46

  9. november 2018
  Mandag 12. november Administrasjonsutvalget kl. 18 Tirsdag 13. november  Formannskapet kl. 13. Møtet blir overført direkte på Web TV Torsdag 15. november Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 18   Møteinnkallinger og saklister kan du se her.
  Les mer
 • Influensavaksine

  8. november 2018
  Influensavaksine Reisevaksinekontoret setter ikke influensavaksiner. Ta kontakt med fastlegen din dersom du ønsker å vaksinere deg mot influensa. På Folkehelseinstituttes sider finner du mer informasjon om influensavaksine (ekstern lenke).
  Les mer
 • Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

  7. november 2018
  Søknad om tilskudd 2019 Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med...
  Les mer
 • Novembermarked

  7. november 2018
                                                       NOVEMBERMARKED onsdag 14.november kl 12.00-19.00 i kantina på Nygård Bo og Behandlingssenter Her blir det liv! På markedet blir det bl.a. salg av hjemmelagede produkter;håndarbeider – strikk – søm –...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilie

  6. november 2018
  Søknad om tilskudd i 2019 Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og...
  Les mer
 • Åpne møter uke 45

  6. november 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Rådmannens budsjettforslag

  5. november 2018
  5. november la rådmannen i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. Rådmannens forslag til økonomiplan trekker opp de økonomiske linjene for Sandefjord kommune de neste fire årene. Rådmannens forslag behandle...
  Les mer
 • Bugården ishall, årets idrettsanlegg i Vestfold

  5. november 2018
  Vi er stolte av at Bugården ishall stakk av med prisen for årets idrettsanlegg i Vestfold. Kåringa fant sted på Vestfold idrettsgalla lørdag 3. november. På hjemmesida deres finner du oversikt over de nominerte. Du finner mer informasjon om Bugården...
  Les mer
 • Folkemøte om politireformen 13. november

  31. oktober 2018
  Arbeid rettet mot barn og unge er et område der politiet i Sandefjord har hatt stort fokus. Et uttalt mål med politireformen er en økt satsing på forebygging generelt i politiet, en utvidelse av det tradisjonelle forebyggingsbegrepet og mer systematisk...
  Les mer
 • Redusert vanntrykk på Gjekstad

  29. oktober 2018
  På grunn av vedlikeholdsarbeid på vannledningene i Gjekstadområdet, kan boliger og næringer i området merke noe dårligere vanntrykk i dag, mandag29. oktober. Vi beklager dette.
  Les mer
 • Formannskapet har møte tirsdag 30.10.

  25. oktober 2018
  Formannskapet har møte på Sandefjord rådhus tirsdag 30. oktober kl. 13.  Møtet er åpent for publikum.   Møteinnkalling og sakliste for møtet kan du se her. Følg møtet direkte på Web TV
  Les mer
 • Kommunen trenger juletrær

  23. oktober 2018
  Trærne skal stå ved kommunale bygg og plasser. Ta kontakt med seksjon park- idrett og friluftsliv dersom du har et grantre du ønsker å fjerne, og som du tror vi kan bruke. Treet må Være jevnt og ha en regelmessig form. Være mellom 8 og 15 meter høyt....
  Les mer
 • Henning Fjell Johansen blir ny leder for helse, sosial og omsorg

  19. oktober 2018
                                                                Fjell Johansen overtar dermed jobben som leder for kommunens største kommunalområde, med 2600 ansatte, etter Lise Tanum Aulie. Fjell Johansen er i dag leder for NAV Sandefjord – en stilling...
  Les mer
 • Kommunestyret møte 23.10.

  19. oktober 2018
  Kommunestyret har møte på Sandefjord rådhus tirsdag 23. oktober kl. 18.  Møtet er åpent for publikum.   Møteinnkalling og sakliste for møtet kan du se her. Følg møtet direkte på Web TV
  Les mer
 • Rehabilitering av vannledning - Gokstad nedre

  19. oktober 2018
  I september startet Sandefjord kommune arbeider for å rehabilitere en hovedvannledning  fra 1956 som ligger over jordene til Gokstad nedre. Metoden som skulle benyttes ville utløse minimalt med graving. Det ble åpnet to grøfter for inntrekking av ny...
  Les mer
 • Åpne møter uke 42

  16. oktober 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Stell av gravsted

  15. oktober 2018
  Sandefjord kommune har sendt brev til alle som har avtale med kommunen om stell av gravsted. I brevet er det presisert at størrelse på bed ikke kan overskride 60x60cm (målt fra gravstøttens bakkant). Brevet er sendt med det formål å informere om...
  Les mer
 • Seniormesse

  9. oktober 2018
  Sandefjord kommune inviterer til Seniormesse på Sandefjord medisinske senter. Tid: onsdag 17. oktober kl. 13.00 – 18.00. Sandefjord kommune vil ved å arrangere denne Seniormessen vise at Sandefjord har mye å by på også for seniorer. På messen kan du bl...
  Les mer
 • Åpne møter uke 41

  5. oktober 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpne møter uke 39

  25. september 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpne møter uke 37

  6. september 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpne møter uke 36

  4. september 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpen ishall for alle

  30. august 2018
  Fra og med 1. september er ishallen åpen og gratis tilgjengelig for alle. Følg med via www.sandefjord.kommune.no/utleie   Vært obs på at bruk av kølle og puck har egne tider.
  Les mer
 • Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Sandefjord kommune i forbindelse med statsstøtte til utbygging

  24. august 2018
  Sandefjord kommune skal i 2018/2019 gjennomføre konkurranse på bredbåndsutbygging med hastighet minimum 30 Mbit/s og med følgende mål: "Å sikre at flest mulig innbyggere og næringsdrivende skal få mulighet til å knytte seg til et robust og fremtidsrett...
  Les mer
 • Hendelse på Enga

  24. august 2018
  Slamanlegget på Enga renseanlegg har vært ute av funksjon i natt. Hendelsen har ført til at slam har rent ut av renseanlegget og ut på gårdsplassen. Dette vil medføre lukt i området rundt Enga samt at noe av slammet kan renne ut i elven som renner like...
  Les mer
 • Huvikeika

  23. august 2018
  Huvikeika sikeres med vaiere og stag. Deler av greinene tas ned. Vurderingene av greiner som må ned, og greiner som kan bevares gjøres i samråd med trepleier. Området er sikret, og en må regne med stengt vei ved eika. Skole og foreldre er varslet. Åpni...
  Les mer
 • Åpne møter uke 34

  21. august 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Sandefjord kommune ønsker å være et demensvennlig samfunn

  16. august 2018
  Gjennom prosjektet demensvennlig samfunn ønsker vi å skape gode holdninger i samfunnet og at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere p...
  Les mer
 • Høstprogrammet for Den Kulturelle Vandringsstaven er klart!

  31. juli 2018
  Her ser du høstens program for Den Kulturelle Vandringsstaven. DKV har blitt svært populært og vi håper at like mange eller enda fler finner veien til de mange attraktive arrangementene utover høsten. Program høst 2018      
  Les mer
 • Rydding og fjerning av stillehavsørsters i Vestfold

  18. juli 2018
  Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold, og det er knyttet store utfordringer til arten på flere hold. Som et ledd i å begrense artens vekst, arrangeres østersdugnaden 2018. Stillehavsøsters kan ikke...
  Les mer
 • Totalt vanningsforbud for alle hytter

  11. juli 2018
  I Sandefjord kommune er det generelt vanningsforbud med slange på hytter. Dette i henhold til lokal forskrift, § 7 (ekstern lenke).
  Les mer
 • Personvernombud

  11. juli 2018
  Ny personopplysningslov Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov som trådte i kraft 20. juli 2018. Fra dette tidspunkt gjelder EUs personvernforordning (GDPR) også i Norge. Gjennom de nye reglene har vi alle fått flere og klarere rettigheter...
  Les mer
 • Respekter vanningsforbudet

  28. juni 2018
  Lite nedbør gjør det ekstra viktig at vanningsrestriksjonene blir overholdt. Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00.  A-G: mandag + torsdag H-L: tirsdag + fredag... M-Å: onsd...
  Les mer
 • Varslersaken

  21. juni 2018
  Formannskapet har i dag (21.06.18) gjort følgende vedtak: 1. Sandefjord kommune gir kommuneadvokat Miriam Schei en uforbeholden unnskyldning for at hun kom i en vanskelig situasjon under og etter varslingssaken. Sandefjord kommune har heller ikke lykte...
  Les mer
 • Veteranplan for Sandefjord kommune

  21. juni 2018
  Kommunens handlingsplan for veteraner er ment å sikre et godt tilbud til våre veteraner og deres pårørende. Handlingsplanen fokuserer på 3 hovedområder, slik det anbefales i Forsvarets Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan , dvs....
  Les mer
 • Åpne møter uke 25

  15. juni 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Klage på sykehjem tas ikke til følge

  14. juni 2018
  Fylkesmannen har ikke noe å utsette på behandlingen og vedtaket om reguleringsplanen som åpner for nytt sykehjem på Haukerød. Klagene som har kommet inn på vedtaket tas dermed ikke til følge. I sin konklusjon sier fylkesmannen følgende:  "Etter å ha...
  Les mer
 • Sykkel NM 2018!

  14. juni 2018
  Om arrangementet Sandefjord Sykleklubb arrangerer Norgesmesterskapet Landevei 2018 på oppdrag fra Norges Cykleforbund (NCF) i Sandefjord kommune 17.-24. juni. Store deler av den norske sykkeleliten vil delta i rittene, og det blir et av de største...
  Les mer
 • Ny kommunalsjef

  12. juni 2018
  Ansettelsesrådet i Sandefjord kommune gikk enstemmig inn for at Kristin Flåtten (49) blir ny kommunalsjef for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS). Hun overtar jobben etter Siri Fristad Mathisen som går av med pensjon 1. juli. Rådet trekke...
  Les mer
 • Åpne møter uke 24

  8. juni 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpne møter uke 23

  5. juni 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Totalt vanningsforbud i Andebu sentrum frem til 8. juni

  1. juni 2018
  Det er innført totalt vanningsforbud i Andebu sentrum (gjelder innbyggere som får vann fra Sukke vannverk) frem til 8.juni. Ytterligere informasjon kommer i neste uke.
  Les mer
 • Åpne møter uke 22

  29. mai 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Kommunalsjef Lise Tanum Aulie går av

  23. mai 2018
  Etter 13 år som toppleder for kommunalområdet helse, sosial og omsorg, det siste halvannet år i den nye kommunen, ønsker Lise Tanum Aulie avløsning i stillingen. Aulie blir værende i jobben inntil en ny kommunalsjef er på plass. – Det har ikke vært en...
  Les mer
 • Åpne møter uke 21

  16. mai 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Fratrer som rådmann

  2. mai 2018
  Konstituert rådmann i Sandefjord kommune, Stein Rismyhr fratrer sin stilling. Arbeidet som rådmann har vært svært intensiv og tidskrevende, og Rismyhr har etter en helhetsvurdering kommet frem til at jobben ikke lenger er forenelig med egen...
  Les mer
 • Henting av sortert avfall

  2. mai 2018
  Mot et transportgebyr på kr. 385,- inkl. mva . henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. Med sortert avfall menes: Metall: Sykler, griller, badekar, o.l. EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l....
  Les mer
 • Fakturering- og innfordringsseksjonen flytter

  26. april 2018
  Fakturering- og innfordringsseksjonen er stengt onsdag 2. og torsdag 3. mai i forbindelse med flytting til Stokke. Fra fredag 4. mai er vi å treffe i Nygaards Allé 1 i  Stokke.  Telefonnummer og postadresse er ikke endret. Postboks 2025, 3202 Sandefjor...
  Les mer
 • Deler du brønn med naboen? Alle små vannforsyningssystem må registreres innen 1. juli

  3. april 2018
  Deler du brønn med naboen? Nå må alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Me...
  Les mer
 • Konstituert kommunalsjef

  13. mars 2018
  Kommunalsjef Torunn Årset slutter i Sandefjord kommune og har sin siste arbeidsdag 9. mai 2018. Ved Årsets fratredelse konstitueres Sindre Væren Rørby som kommunalsjef for kommunalområdet miljø og plansaker. Væren Rørby er i dag seksjonsleder for...
  Les mer
 • Drift av Langeby camping

  1. mars 2018
  Det er inngått avtale om drift av Langeby camping mellom Sandefjord kommune og Langeby camping AS v/ Ole Fjøsne Grankel m.fl. Avtalen gjelder i første omgang for 5 år. Sandefjord kommune ønsker ny driver lykke til, og ser frem til et godt samarbeid. ...
  Les mer
 • Ekstraordinær båndtvang

  12. februar 2018
  Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet innføres umiddelbart
  Les mer
 • Innbyggermagasin

  25. januar 2018
  Les kommunens rykende ferske innbyggermagasin på nett!
  Les mer
 • Nå kan du gifte deg på rådhuset!

  2. januar 2018
  Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Sandefjord kommunes vigslere er ordfører Bjørn Ole Gleditsch, varaordfører Cathrine Andersen. Øvrige vigslere er Miriam Schei, Siri Fristad Mathisen og Ingrid Marie Eidsten.
  Les mer
 • Endringer av kommunale avgifter/gebyrer

  27. desember 2017
  Kommunestyret vedtok 19.12.2017 følgende endringer av kommunale avgifter/gebyrer, gjeldende fra 01.01.2018. Behandlingsgebyr for byggesaksbehandling Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling og reguleringsplaner økes med 2,6%. Havneavgift/Utleie...
  Les mer
 • Ny fastlege i Stokke

  22. desember 2017
  Allmennlege Eivind Lando Skaatun blir ny fastlege fra 2. januar 2018. Man kan allerede nå sette seg på fastlegelisten på www.helsenorge.no (ekstern lenke) eller tlf 800 43 573. Brunstad helsesenter i Kornmagasingata 5 i Stokke sentrum, vil fra nyttår...
  Les mer
 • Forbud mot bruk av fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer

  20. desember 2017
  I gjeldende politivedtekt § 5 nr. 1, for området «tidligere Sandefjord kommune», er det gitt et generelt forbud mot å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten politiets tillatelse...
  Les mer
 • Avtale mellom Grindaker og kommunen godkjent

  19. desember 2017
  .
  Les mer
 • Konsekvenser av budsjettavtale

  15. desember 2017
  22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre avtale om statsbudsjettet for 2018 . Rådmannen vil med dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, med særlig vekt på de antatte budsjettmessige konsekvensene for...
  Les mer
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 - alminnelig ettersyn

  7. desember 2017
  Kommunestyret skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 i møte 19. desember 2017. I henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets innstilling ut til alminnelig ettersyn fra 5.12.2017 til 19.12.2017 kl. 12.  Formannskapets...
  Les mer
 • Registreringsplikt for salg av tobakksprodukter

  24. november 2017
  Alle virksomheter som selger tobakk eller tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.desember 2017. Salg etter denne datoen er forbudt for de som ikke er registrert. Kravet er beskrevet nærmere i tobakksskadeloven kapittel 2....
  Les mer
 • Hjelper folk å komme ut i arbeid

  16. november 2017
  Sandefjord kommune og Nygård bo- og behandlingssenter har samarbeidet med organisasjonen "Sammen For Livet". En organisasjon som hjelper folk til å klare seg selv i samfunnet. Arbeidet er kanskje stort, og muligens krevende.  Men når vi ser hva det kan...
  Les mer
 • Vedtak fra formannskapets møte 14.11. knyttet til rådmannssaken

  15. november 2017
  Formannskapet drøftet prosess og ordførers håndtering av saken. Formannskapet ber Fylkesmannen om å klargjøre hvilke elementer i saken som kan diskuteres i åpent møte. Formannskapet innkalles til et ekstraordinært møte når dette er avklart. Anders Sper...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad om tilskudd 2018

  8. november 2017
  Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon.
  Les mer
 • Budsjett 2018

  6. november 2017
  Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. 6. november la rådmannen i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Rådmannens forslag til økonomiplan trekker opp de økonomiske linjene for...
  Les mer
 • Erfaringer fra sammenslåingsprosessen

  23. august 2017
  Hva fungerte bra under sammenslåingsprosessen og hva kunne vært gjort annerledes? Les rapporten som forsøker å gi svar på nettopp disse spørsmålene.
  Les mer
 • Postkasseplassering

  15. august 2017
  I forbindelse med Postens anmodning om ny postkasseplassering, vil kommunen minne om at postkassestativ ikke skal plasseres på kommunal grunn, eller i frisiktsonen til avkjørsel og vegkryss.
  Les mer
 • Tillit til kommunen

  12. august 2017
  Det viktige anti-korrupsjonsarbeidet
  Les mer
 • Rapport om varsling lagt fram

  4. juli 2017
  Tirsdag 4. juli fikk formannskapet fremlagt advokatfirmaet Tendens granskingsrapport i varslingssaken og advokatfirmaet Wiersholms vurdering av denne.
  Les mer
 • Sandefjordsbilder 2017

  19. april 2017
  I forbindelse med etableringen av nye Sandefjord kommune (2017) ble innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord invitert til å sende inn bilder fra sin kommune.  Hans Mathisen ble samtidig engasjert til å komponere et musikalsk stykke som skulle...
  Les mer
 • Sanitærmelding

  31. mars 2017
  Fra 1.4.2017 endres rutinene for levering av sanitærmelding i Sandefjord kommune. Registrering av bruker:  https://tenantmanager.onpowel.com/Registration  (link) Pålogging:  https://mytasks.onpowel.com/sandefjord Henvendelse til Sandefjord kommune ved...
  Les mer
 • Leif Baumann tildelt minnemedalje

  24. mars 2017
  Leif Baumann fra Sandefjord ble i dag tildelt minnemedalje for sin innsats som krigsseiler under 2. verdenskrig. «Norge takker deg for innsatsen 1939 – 1945» står det gravert inn i den gullbelagte medaljen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut minnemedaljen.
  Les mer
 • Voldelig ekstremisme og radikalisering

  15. desember 2016
  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en oppgave som koordineres og utføres på tvers av kommunens tjenestesteder og i samarbeid med andre sektorer.
  Les mer
 • Tildeling av seilingstider

  2. desember 2016
  Sandefjord kommune har tildelt både Color Line og Fjord Line seilingstider i Sandefjord havn fra og med 2020.
  Les mer
 • Budsjettforslag nye Sandefjord

  8. november 2016
  Prosjektleder legger i dag lagt fram et balansert budsjett som ivaretar flere føringer fra de tre kommunene, forhandlingsutvalgets utredning og fellesnemnda*.
  Les mer
 • Konstituerende kommunestyre avholdt

  19. oktober 2016
  Klokken 19.10 den 19.10. kunne den nyvalgte ordføreren, Bjørn Ole Gleditsch, heve historiens første kommunestyremøte i nye Sandefjord kommune.
  Les mer