Aktuelt

 • Åpne møter uke 21

  16. mai 2018
  Politiske møter i Sandefjord rådhus denne uken. Møtene er åpne for publikum.
  Les mer
 • Åpent møte om eldreomsorgen

  8. mai 2018
  Ordfører og  leder av eldrerådet  inviterer til åpent møte om eldreomsorgen i Sandefjord kommune
  Les mer
 • Fratrer som rådmann

  2. mai 2018
  Konstituert rådmann i Sandefjord kommune, Stein Rismyhr fratrer sin stilling. Arbeidet som rådmann har vært svært intensiv og tidskrevende, og Rismyhr har etter en helhetsvurdering kommet frem til at jobben ikke lenger er forenelig med egen...
  Les mer
 • Henting av sortert avfall

  2. mai 2018
  Mot et transportgebyr på kr. 385,- inkl. mva . henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. Med sortert avfall menes: Metall: Sykler, griller, badekar, o.l. EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l....
  Les mer
 • Andebu fyllplass ved Håskenveien

  26. april 2018
  KUNNGJØRING: Andebu fyllplass ved Håskenveien er inntil videre stengt.
  Les mer
 • Fakturering- og innfordringsseksjonen flytter

  26. april 2018
  Fakturering- og innfordringsseksjonen er stengt onsdag 2. og torsdag 3. mai i forbindelse med flytting til Stokke. Fra fredag 4. mai er vi å treffe i Nygaards Allé 1 i  Stokke.  Telefonnummer og postadresse er ikke endret. Postboks 2025, 3202 Sandefjor...
  Les mer
 • Varsel om avfallshenting

  19. april 2018
  Nå kan du få varsel om avfallshenting rett på mobilen med renovasjonsappen "Min Renovasjon"
  Les mer
 • Deler du brønn med naboen? Alle små vannforsyningssystem må registreres innen 1. juli

  3. april 2018
  Deler du brønn med naboen? Nå må alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Me...
  Les mer
 • Konstituert kommunalsjef

  13. mars 2018
  Kommunalsjef Torunn Årset slutter i Sandefjord kommune og har sin siste arbeidsdag 9. mai 2018. Ved Årsets fratredelse konstitueres Sindre Væren Rørby som kommunalsjef for kommunalområdet miljø og plansaker. Væren Rørby er i dag seksjonsleder for...
  Les mer
 • Drift av Langeby camping

  1. mars 2018
  Det er inngått avtale om drift av Langeby camping mellom Sandefjord kommune og Langeby camping AS v/ Ole Fjøsne Grankel m.fl. Avtalen gjelder i første omgang for 5 år. Sandefjord kommune ønsker ny driver lykke til, og ser frem til et godt samarbeid. ...
  Les mer
 • Ekstraordinær båndtvang

  12. februar 2018
  Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet innføres umiddelbart
  Les mer
 • Innbyggermagasin

  25. januar 2018
  Les kommunens rykende ferske innbyggermagasin på nett!
  Les mer
 • Nå kan du gifte deg på rådhuset!

  2. januar 2018
  Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Sandefjord kommunes vigslere er ordfører Bjørn Ole Gleditsch, varaordfører Cathrine Andersen. Øvrige vigslere er Miriam Schei, Siri Fristad Mathisen og Ingrid Marie Eidsten.
  Les mer
 • Endringer av kommunale avgifter/gebyrer

  27. desember 2017
  Kommunestyret vedtok 19.12.2017 følgende endringer av kommunale avgifter/gebyrer, gjeldende fra 01.01.2018. Behandlingsgebyr for byggesaksbehandling Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling og reguleringsplaner økes med 2,6%. Havneavgift/Utleie...
  Les mer
 • Ny fastlege i Stokke

  22. desember 2017
  Allmennlege Eivind Lando Skaatun blir ny fastlege fra 2. januar 2018. Man kan allerede nå sette seg på fastlegelisten på www.helsenorge.no (ekstern lenke) eller tlf 800 43 573. Brunstad helsesenter i Kornmagasingata 5 i Stokke sentrum, vil fra nyttår...
  Les mer
 • Forbud mot bruk av fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer

  20. desember 2017
  I gjeldende politivedtekt § 5 nr. 1, for området «tidligere Sandefjord kommune», er det gitt et generelt forbud mot å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten politiets tillatelse...
  Les mer
 • Avtale mellom Grindaker og kommunen godkjent

  19. desember 2017
  .
  Les mer
 • Konsekvenser av budsjettavtale

  15. desember 2017
  22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre avtale om statsbudsjettet for 2018 . Rådmannen vil med dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, med særlig vekt på de antatte budsjettmessige konsekvensene for...
  Les mer
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 - alminnelig ettersyn

  7. desember 2017
  Kommunestyret skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 i møte 19. desember 2017. I henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets innstilling ut til alminnelig ettersyn fra 5.12.2017 til 19.12.2017 kl. 12.  Formannskapets...
  Les mer
 • Registreringsplikt for salg av tobakksprodukter

  24. november 2017
  Alle virksomheter som selger tobakk eller tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.desember 2017. Salg etter denne datoen er forbudt for de som ikke er registrert. Kravet er beskrevet nærmere i tobakksskadeloven kapittel 2....
  Les mer
 • Hjelper folk å komme ut i arbeid

  16. november 2017
  Sandefjord kommune og Nygård bo- og behandlingssenter har samarbeidet med organisasjonen "Sammen For Livet". En organisasjon som hjelper folk til å klare seg selv i samfunnet. Arbeidet er kanskje stort, og muligens krevende.  Men når vi ser hva det kan...
  Les mer
 • Vedtak fra formannskapets møte 14.11. knyttet til rådmannssaken

  15. november 2017
  Formannskapet drøftet prosess og ordførers håndtering av saken. Formannskapet ber Fylkesmannen om å klargjøre hvilke elementer i saken som kan diskuteres i åpent møte. Formannskapet innkalles til et ekstraordinært møte når dette er avklart. Anders Sper...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad om tilskudd 2018

  8. november 2017
  Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon.
  Les mer
 • Budsjett 2018

  6. november 2017
  Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. 6. november la rådmannen i Sandefjord kommune fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Rådmannens forslag til økonomiplan trekker opp de økonomiske linjene for...
  Les mer
 • Erfaringer fra sammenslåingsprosessen

  23. august 2017
  Hva fungerte bra under sammenslåingsprosessen og hva kunne vært gjort annerledes? Les rapporten som forsøker å gi svar på nettopp disse spørsmålene.
  Les mer
 • Postkasseplassering

  15. august 2017
  I forbindelse med Postens anmodning om ny postkasseplassering, vil kommunen minne om at postkassestativ ikke skal plasseres på kommunal grunn, eller i frisiktsonen til avkjørsel og vegkryss.
  Les mer
 • Tillit til kommunen

  12. august 2017
  Det viktige anti-korrupsjonsarbeidet
  Les mer
 • Rapport om varsling lagt fram

  4. juli 2017
  Tirsdag 4. juli fikk formannskapet fremlagt advokatfirmaet Tendens granskingsrapport i varslingssaken og advokatfirmaet Wiersholms vurdering av denne.
  Les mer
 • Sandefjordsbilder 2017

  19. april 2017
  I forbindelse med etableringen av nye Sandefjord kommune (2017) ble innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord invitert til å sende inn bilder fra sin kommune.  Hans Mathisen ble samtidig engasjert til å komponere et musikalsk stykke som skulle...
  Les mer
 • Sanitærmelding

  31. mars 2017
  Fra 1.4.2017 endres rutinene for levering av sanitærmelding i Sandefjord kommune. Registrering av bruker:  https://tenantmanager.onpowel.com/Registration  (link) Pålogging:  https://mytasks.onpowel.com/sandefjord Henvendelse til Sandefjord kommune ved...
  Les mer
 • Leif Baumann tildelt minnemedalje

  24. mars 2017
  Leif Baumann fra Sandefjord ble i dag tildelt minnemedalje for sin innsats som krigsseiler under 2. verdenskrig. «Norge takker deg for innsatsen 1939 – 1945» står det gravert inn i den gullbelagte medaljen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut minnemedaljen.
  Les mer
 • Voldelig ekstremisme og radikalisering

  15. desember 2016
  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en oppgave som koordineres og utføres på tvers av kommunens tjenestesteder og i samarbeid med andre sektorer.
  Les mer
 • Tildeling av seilingstider

  2. desember 2016
  Sandefjord kommune har tildelt både Color Line og Fjord Line seilingstider i Sandefjord havn fra og med 2020.
  Les mer
 • Budsjettforslag nye Sandefjord

  8. november 2016
  Prosjektleder legger i dag lagt fram et balansert budsjett som ivaretar flere føringer fra de tre kommunene, forhandlingsutvalgets utredning og fellesnemnda*.
  Les mer
 • Konstituerende kommunestyre avholdt

  19. oktober 2016
  Klokken 19.10 den 19.10. kunne den nyvalgte ordføreren, Bjørn Ole Gleditsch, heve historiens første kommunestyremøte i nye Sandefjord kommune.
  Les mer