Aktuelt

 • Jordfeil på belysningen i Bugårdsparken

  Jordfeil på belysningen i Bugårdsparken

  29. mars 2023
  Det er en jordfeil på lyset langs gang- og sykkelveien til Sandefjord svømmehall i Bugårdsparken. Dette gjør at denne strekningen er mørklagt.  Kommunen jobber med å utbedre feilen og håper lyset snart er tilbake. 
  Les mer
 • Åpningsfest i Preståsen

  Åpningsfest i Preståsen

  24. mars 2023
  Vil du bli kjent med Preståsen naturpark og historien i området? Møt opp ved fotballbanen  Lørdag 1. april kl 13.00 Sentrum Nærmiljøutvalg inviterer til hyggelig åpingsfest med avduking av informasjonstavlene som er satt opp i hele  Preståsen. Det er...
  Les mer
 • Rådhuset rigger for solenergi

  Rådhuset rigger for solenergi

  24. mars 2023
  Sandefjord kommune har satt i gang med et nytt og spennende klimaprosjekt. Fordelt på 2000 kvadratmeter dekkes rådhustaket av til sammen 790 solcellepaneler.
  Les mer
 • Kurs i tilskuddsportalen

  Kurs i tilskuddsportalen

  23. mars 2023
  Bli med på kurs tirsdag 28. mars kl 18.00 i Harmonie arena og lær mer om bruk av tilskuddsportalen.
  Les mer
 • Oppfriskningsdose til 75 + og sykehjemsbeboere

  Oppfriskningsdose til 75 + og sykehjemsbeboere

  22. mars 2023
  Regjeringen anbefaler nå ny oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og personer som har fylt 75 år. Anbefalingen kommer etter råd fra Folkehelseinstituttet.
  Les mer
 • Nærmiljøkveld - Store Bergan

  Nærmiljøkveld - Store Bergan

  22. mars 2023
  Velkommen til Nærmiljøkveld på Store Bergan skole Onsdag 29.mars 17:30-19:30 Se elevutstillinger fra kl 17.30 Bli kjent i nærmiljøet Lær om historien der du bor Bli inspirert til å gå på tur. Her finner du mer om artig natur i Marum og skilta...
  Les mer
 • Vaksine mot apekopper

  Vaksine mot apekopper

  17. mars 2023
  Våren 2022 ble det oppdaget et utbrudd med apekopper forårsaket av et orthopox-virus. Dette viruset smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn (MSM) som er rammet.
  Les mer
 • Ferietilskudd 2023

  Ferietilskudd 2023

  14. mars 2023
  Foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 16 år kan søke kommunen om ferietilskudd. Søknaden skal inneholde en beskrivelse over hva tilskuddet skal benyttes til.
  Les mer
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner

  Tilskudd til frivillige organisasjoner

  10. mars 2023
  Følgende tilskudd kan nå søkes om via Sandefjord kommunes nettsider:
  Les mer
 • Trafikksikker kommune

  Trafikksikker kommune

  10. mars 2023
  Sandefjord kommune er sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette betyr at vi har fokus på myke trafikanter og har konkrete planer for økt sikkerhet slik at vi kan få færrest mulig ulykker.
  Les mer
 • Nye Nygård bo-og behandlingssenter

  Nye Nygård bo-og behandlingssenter

  8. mars 2023
  Nå er vi på plass!
  Les mer
 • Nye treningsparker i Bade- og Bugårdsparken

  Nye treningsparker i Bade- og Bugårdsparken

  7. mars 2023
  To nye treningsparker, en i Badeparken og en i Bugårdsparken
  Les mer
 • Lærlinger på bedriftsbesøk

  Lærlinger på bedriftsbesøk

  7. mars 2023
  Lærlingene Elling Slåtta og Aleksander Skalleberg har vært på bedriftsbesøk sammen med sin veileder Per Olav Wierød. Der fikk de full omvisning i produksjonen av rørdeler og utstyr i bedriften Ulefos - Esco i Kongsberg.
  Les mer
 • Søker ny leder for helse, sosial og omsorg

  Søker ny leder for helse, sosial og omsorg

  6. mars 2023
  Stillingen som leder for kommunens største kommunalområde er ledig, og aktuelle kandidater kan søke fram til 16. april. Ansvarsområdet sysselsetter nesten 2800 medarbeidere og omfatter alle helse- og velferdstjenestene for innbyggere over 18 år i Sandefjord kommune.
  Les mer
 • Barnehage- og skoleplan på høring

  Barnehage- og skoleplan på høring

  3. mars 2023
  Forslaget til plan for barnehage- og skolestruktur er på høring.
  Les mer
 • Nytt garderobebygg i Jotunhallen

  Nytt garderobebygg i Jotunhallen

  23. februar 2023
  Garderobebygget i Jotunhallen har hatt sine bedre dager. Nå river vi det gamle og bygger nytt.
  Les mer
 • Mobilitetsplan uten bompenger

  Mobilitetsplan uten bompenger

  22. februar 2023
  I takt med ønsket om befolkningsvekst i Sandefjord kommune, kommer også utfordringen om en bærekraftig transporthverdag. Mobilitetsplanen beskriver en løsning på denne utfordringen.
  Les mer
 • Egen podcast om barn og aktivitet

  Egen podcast om barn og aktivitet

  21. februar 2023
  Tenk sammen, kommunens samhandlingsmodell for barn og unge, har fått egen podcast!
  Les mer
 • Befolkningstall viser stabil og fin utvikling

  Befolkningstall viser stabil og fin utvikling

  21. februar 2023
  1. januar 2023 var vi 65.574 innbyggere i Sandefjord kommune.
  Les mer
 • Augestad skal lede regjeringsutvalg

  Augestad skal lede regjeringsutvalg

  17. februar 2023
  Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad er utnevnt til leder for et regjeringsutvalg som skal utrede og foreslå tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt, og å gi voldtektsutsatte et bedre og mer omfattende tilbud. Utvalget skal levere en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen januar 2024.
  Les mer
 • Tre skoler legges ned

  Tre skoler legges ned

  16. februar 2023
  Torsdag kveld vedtok kommunestyret mot åtte stemmer å legge ned Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler. Skolene legges ned når ny skole på Vesterøya er klar til drift høsten 2026.
  Les mer
 • Nødvarsel på mobil

  Nødvarsel på mobil

  13. februar 2023
  Nødvarsel på mobil blir snart lansert i hele landet. Denne nødvarslingen vil være et supplement til sivilforsvarets varslingsanlegg, tyfonene.
  Les mer
 • Ny egenandel på fysioterapi

  Ny egenandel på fysioterapi

  9. februar 2023
  Fra 15. februar må du betale egenandel for undersøkelse og behandling utført av kommunale fysioterapeuter.
  Les mer
 • Prisdryss i Hjertnes

  Prisdryss i Hjertnes

  5. februar 2023
  Lørdag kveld var det duket for SPEIL - kommunens årlige festforestilling og utdeling av flere priser.
  Les mer
 • Leverer gode tjenester, men avvik skjer

  Leverer gode tjenester, men avvik skjer

  1. februar 2023
  – Vi kan stå for kvaliteten på det vi leverer innenfor de rammene vi har. Det betyr ikke at avvik eller kvalitetssvikt aldri forekommer. Hvis noen hadde satt opp et skjult kamera på et av våre tjenestesteder, så kan vi ikke garantere for hva som hadde skjedd. Det jeg kan garantere er at vi har gode systemer og rutiner, som vi jobber godt med.
  Les mer
 • Nulltoleranse for mobbing

  Nulltoleranse for mobbing

  27. januar 2023
  I skolene i Sandefjord har vi nulltoleranse for mobbing. Samtidig viser elevundersøkelsen som nylig ble lagt fram, at vi fortsatt har en vei å gå for å sikre alle barn i kommunen et trygt og godt oppvekstmiljø.
  Les mer
 • Tivolitomta - les og lær om mulighetsstudiene i 3D

  Tivolitomta - les og lær om mulighetsstudiene i 3D

  26. januar 2023
  Visste du at vi har en egen informasjonsside som bare handler om Tivolitomta?
  Les mer
 • Sjøflybrygga takker for seg

  Sjøflybrygga takker for seg

  23. januar 2023
  Sjøflybrygga i havna har hatt sin storhetstid og har nå blitt fjernet.
  Les mer
 • Rekordmange inntok frokosten på Hjertnes

  Rekordmange inntok frokosten på Hjertnes

  11. januar 2023
  For sjette gang inviterte Sandefjord næringsforening og Sandefjord kommune til faglig storfrokost på Hjertnes. Flere enn 650 påmeldte deltagere fra det lokale næringslivet startet dagen med en matbit, mingling og ikke minst interessante og inspirerende foredrag.
  Les mer
 • Derfor har de kommunale gebyrene økt

  Derfor har de kommunale gebyrene økt

  3. januar 2023
  Torsdag 20. desember 2022 ble de nye satsene for kommunale gebyrene vedtatt av kommunestyret. Det ble samtidig besluttet å endre antall terminer for fakturering av de kommunale gebyrene.
  Les mer
 • Her kan du hente hurtigtester

  Her kan du hente hurtigtester

  22. desember 2022
  Kjenner du på symptomer og ønsker å teste deg for Korona?
  Les mer
 • Kommunale gebyrer nå i tolv terminer

  Kommunale gebyrer nå i tolv terminer

  21. desember 2022
  Tirsdag 20. desember ble det vedtatt at de kommunale gebyrene skal faktureres månedlig i stedet for fire ganger i året slik det har vært tidligere. Første faktura i 2023 kommer i månedsskifte desember/januar med forfall 20. januar. For dem som har...
  Les mer
 • Ingen grunn til bekymring på Breidablikk

  Ingen grunn til bekymring på Breidablikk

  21. desember 2022
  I en rapport bestilt av Sandefjord kommune, konkluderer Norges geotekniske institutt – NGI, med at det ikke er grunn til bekymring for beboere i Breidablikkområdet med tanke på kvikkleireskred.
  Les mer
 • Et stramt men ansvarlig budsjett

  Et stramt men ansvarlig budsjett

  20. desember 2022
  Tirsdag kveld vedtok kommunestyret kommunens budsjett for 2023 og handlings- og økonomiplan fram til 2026. Flere folkevalgte tok til orde for at dette ble et stramt, men ansvarlig budsjett.
  Les mer
 • Navnet minnelund i Andebu

  Navnet minnelund i Andebu

  16. desember 2022
  På Andebu kirkegård er kommunen nå i gang med å etablere en navnet minnelund. Minnelunden, som vil stå ferdig våren/sommeren neste år, kommer til å bestå av 36 kisteplasser, 234 urneplasser og felles minnesøyler for de gravlagte.
  Les mer
 • Økte inntekter kan gi rom for raskere investeringer

  Økte inntekter kan gi rom for raskere investeringer

  14. desember 2022
  En oppjustert skatteinntekt på slutten av året opp mot 100 millioner kroner, gir kommunen et bedre resultat enn fryktet i 2022. Det gir mulighet for å fremskynde viktige investeringer.
  Les mer
 • Uenig i millionkrav fra Helfo

  Uenig i millionkrav fra Helfo

  4. desember 2022
  Med begrunnelse i feil takstbruk under koronatesting, krever Helsedirektoratet, gjennom Helfo, at Sandefjord kommune tilbakebetaler snaut 11 millioner kroner til staten. Kommunen mener derimot at kravene for refusjon er oppfylt, og vil derfor påklage vedtaket.
  Les mer
 • Vi gratulerer Blåveis med mangfoldprisen!

  Vi gratulerer Blåveis med mangfoldprisen!

  2. desember 2022
  Tidligere i høst dro de i land den regionale mangfoldprisen – torsdag denne uken ble det kjent at avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter også kan krone seg med den nasjonale mangfoldprisen for 2022!
  Les mer
 • Viser fram muligheter for Tivolitomta

  Viser fram muligheter for Tivolitomta

  24. november 2022
  Torsdag la fire arkitektmiljøer fram sine ideer og forslag til hvordan Tivolitomta kan komme til å se ut om noen år.
  Les mer
 • Søkes: Omsorgsfulle menn som ønsker en utfordring

  Søkes: Omsorgsfulle menn som ønsker en utfordring

  22. november 2022
  «Menn i helse»-satsingen fortsetter. Nå er Sandefjord kommune klar for å rekruttere nye deltagere.
  Les mer
 • Nattestengt parkering

  Nattestengt parkering

  22. november 2022
  Fra 1. desember vil det bli parkering forbudt på nattestid.
  Les mer
 • Oppfriskingsdose fra 18 år

  Oppfriskingsdose fra 18 år

  21. november 2022
  Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
  Les mer
 • Justisministeren, politiet og Naper'n på besøk

  Justisministeren, politiet og Naper'n på besøk

  16. november 2022
  Formannskapet ble tirsdag innledet med kunnskap fra politiet og Naper'n om arbeidet som gjøres for å få ned kriminaliteten blant unge i Sandefjord. Justisministeren var også på plass.
  Les mer
 • Utvekslet kunnskap i Harmonie arena

  Utvekslet kunnskap i Harmonie arena

  15. november 2022
  Kunnskapsdeling var stikkordet for det åpne møtet i Harmonie arena 14. november.
  Les mer
 • Nominert til årets frivillighetskommune

  Nominert til årets frivillighetskommune

  11. november 2022
  Sandefjord kommune er en av tre nominerte til å bli årets frivillighetskommune. Og det i selveste frivillighetens år 2022.
  Les mer
 • Budsjett for en ny økonomisk virkelighet

  Budsjett for en ny økonomisk virkelighet

  10. november 2022
  En ny og krevende økonomisk virkelighet med rekordhøy inflasjon, stigende renter, turbulente finansmarkeder og ekstreme energipriser, ligger til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for de neste fire årene.
  Les mer
 • Nå bruker vi en app for tilstandsvurdering

  Nå bruker vi en app for tilstandsvurdering

  13. november 2022
  Har du sett noen hull i veien i det siste, så er du ikke alene om det. Vi har dessverre et markant etterslep på dekkevedlikehold i kommunen. Dette jobber vi med nå.
  Les mer
 • Fra 38 til 3 prosent sykefravær

  Fra 38 til 3 prosent sykefravær

  9. november 2022
  Godt samarbeid gir resultater. De siste årene har Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter samarbeidet med NAV om systematisk oppfølging og forebygging av sykefravær. Det har endret arbeidsmiljøet slik at både pasienter, ansatte og ledere har det tryggere og bedre på jobb. På en avdeling har sykefraværet gått fra 38 til 3 prosent.
  Les mer
 • Fornyelse av Aagaards plass

  Fornyelse av Aagaards plass

  8. november 2022
  Da er vi i gang med å fornye Aagaards plass. Planen er å være ferdig i juni 2023. Da vil plassen inneholde færre parkeringsplasser, men et byrom lagt opp til sosiale møter og opphold. Sitteplasser, aktiviteter og terreng - her skal det være godt å være og treffes!
  Les mer
 • Møtested i nødstilfeller om mobil- og internett er nede

  Møtested i nødstilfeller om mobil- og internett er nede

  3. november 2022
  Tenk deg en situasjon der både strøm, internett og mobilnett er ute av drift. Så begynner huset ditt å brenne. Brannvesen eller andre nødetater får du ikke ringt. Hva gjør du?
  Les mer
 • Et sentrum for alle - året rundt

  Et sentrum for alle - året rundt

  2. november 2022
  Innbyggerne i Sandefjord ønsker seg et levende sentrum, tilrettelagt for alle, med kultur, handel, næring, bibliotek, utdanning og andre aktiviteter for folk i alle aldre. Dette er bare noen av innspillene som kom fra de som møtte opp på byutviklingskvelden i Harmonie arena tidligere i høst.
  Les mer
 • Analyse bekrefter NVEs konklusjon

  Analyse bekrefter NVEs konklusjon

  25. oktober 2022
  En foreløpig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) over skredrisikoen i Breidablikkområdet, bekrefter konklusjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Det er ikke fare for kvikkleireskred på Breidablikk.
  Les mer
 • Vinnere av Mangfoldsprisen 2022

  Vinnere av Mangfoldsprisen 2022

  25. oktober 2022
  Avdeling Blåveis ved Andebu BBS mottok tirsdag det synlige beviset på at de er årets regionvinner av Mangfoldsprisen.
  Les mer
 • Nå heter det Harmonie arena

  Nå heter det Harmonie arena

  7. oktober 2022
  Fredag ble avtalen signert. Den flunkende nye kulturarenaen i Sandefjord heter nå offisielt Harmonie arena.
  Les mer
 • Stor suksess for klassevenn-prosjekt på Framnes

  Stor suksess for klassevenn-prosjekt på Framnes

  30. september 2022
  Prøveprosjektet «Klassevenn», der pensjonister bidrar som medhjelpere i skolehverdagen, startet opp på Framnes skole etter sommeren. Erfaringene så langt har gått over all forventing.
  Les mer
 • Mange ville være med å skape framtidas Sandefjord

  Mange ville være med å skape framtidas Sandefjord

  29. september 2022
  Om lag 150 innbyggere i de fleste aldre hadde funnet veien til fleksibel kulturarena onsdag kveld, der kommunen og prosjekt Tenk Sandefjord hadde invitert til åpent ide- og inspirasjonsmøte med tittelen Fjor’n 2050.
  Les mer
 • Med nye frivillige kommer nye ideer - og nye tilbud

  Med nye frivillige kommer nye ideer - og nye tilbud

  27. september 2022
  Har vi ikke hørt sagt at folk som jobber med frivillighet lever lenger? I så fall legger flere hundre sandefjordinger alen til sin livslengde hvert år. Frivillige gleder seg hver dag over å kunne bruke litt av sitt overskudd til å gjøre noe gavnlig for medmennesker. Det er plass til mange flere!
  Les mer
 • Vikingjenta Tora skal sette Sandefjord på kartet

  Vikingjenta Tora skal sette Sandefjord på kartet

  27. september 2022
  Bedriftsnettverket v/Fantasi-fabrikken, Orage AS og Vestfoldmuseene/Midgard vikingsenter søkte sommeren 2022 Sandefjords kommune om deltagelse og økonomisk støtte til formidlingsprosjektet «Vikingjenta Tora». Formannskapet besluttet 6. september å bevilge 200 000 kroner til Tora-prosjektet.
  Les mer
 • Høyt fluorinnhold i Andebu

  Høyt fluorinnhold i Andebu

  27. september 2022
  På bakgrunn av målinger av drikkevannet i Andebu, anbefaler kommuneoverlegen innbyggere i Andebu, Høyjord, Torp og Hvidsten ikke å bruke fluortabletter eller munnskyllevann med fluor, i tillegg til fluortannkrem.
  Les mer
 • Sandefjord blant landets mest åpne kommuner

  Sandefjord blant landets mest åpne kommuner

  22. september 2022
  Sandefjord kommunes kjerneverdier er ansvarlighet og åpenhet. Nå viser en større undersøkelse at Sandefjord er landets tredje mest åpne kommune. Kun ett poeng manglet på full score.
  Les mer
 • Trygget Breidablikk-beboerne: – Ingen skredfare

  Trygget Breidablikk-beboerne: – Ingen skredfare

  21. september 2022
  Sandefjord kommune hold tirsdag kveld åpent møte i gymsalen på Breidablikk ungdomsskole. Tema for møtet var grunnforhold på Breidablikk.
  Les mer
 • Drikkevannet i Høyjord friskmeldt

  Drikkevannet i Høyjord friskmeldt

  15. september 2022
  Etter at et nytt RO-anlegg er satt i drift og testet, kan nå kommuneoverlegen bekrefte at vannet fra Moa vannverk igjen kan drikkes som normalt. Sms sendes i dag til de innbyggerne i Høyjord som er tilknyttet vannverket.
  Les mer
 • Informasjonsbrev fra KIF

  Informasjonsbrev fra KIF

  7. september 2022
  INFORMASJONSBREV FRA SANDEFJORD KOMMUNE – KULTUR, IDRETT OG FRITID Vi er glade for å ha kommet i gang med et informasjonsbrev og håper dette vil være et fint tiltak for å komme tettere på de frivillige lagene og foreningene. Kommunalområdet kultur,...
  Les mer
 • NVE: Ikke fare for skred i området

  NVE: Ikke fare for skred i området

  6. september 2022
  I et møte mellom kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dag, kunne fagpersoner i NVE forsikre om at det ikke er fare for skred i området som er omtalt i rapporten fra Ruden AS.
  Les mer
 • Nummer 45 i kommune-NM

  Nummer 45 i kommune-NM

  6. september 2022
  Sandefjord rangeres som nr 45 av landets kommuner i NHOs kommune-NM for 2022. Det holder til en bronseplassering i fylket, bak Tønsberg og Porsgrunn. Næringslivet drar opp, mens arbeidsmarkedet drar ned.
  Les mer
 • Varden familiesenter i nye lokaler

  Varden familiesenter i nye lokaler

  6. september 2022
  Familiesenteret for hele Varden krets finner du nå på adressen Hågasletta 11.
  Les mer
 • Kulturarenaen er herved åpnet

  Kulturarenaen er herved åpnet

  2. september 2022
  Mange hadde møtt opp da ordføreren fredag kveld kunne klippe snoren til det flotte bygget som 80 prosent av tiden skal være dedikert for det lokale, frivillige kulturlivet i hele kommunen.
  Les mer
 • Sandefjord kommune skal bli tryggere

  Sandefjord kommune skal bli tryggere

  25. august 2022
  Kommunen er resertifisert som Trygge Lokalsamfunn, men det er mye viktig arbeid som skal gjøres for at kommunen skal bli enda tryggere framover.
  Les mer
 • Topplassering for Sandefjord

  Topplassering for Sandefjord

  17. august 2022
  Sandefjord kommune er blant de fire best styrte kommunene i landet – og aller best blant de store. Det kommer fram i en omfattende analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i alle landets kommuner.
  Les mer
 • Viktig arbeid med barn som pårørende

  Viktig arbeid med barn som pårørende

  8. august 2022
  Nye rutiner og nye nettsider for barn som pårørende.
  Les mer
 • Tenker sammen til barnas beste

  Tenker sammen til barnas beste

  17. juli 2022
  Når barnefamilier har behov for ulike tjenester fra kommunen, er det viktig å gi dem en helhetlig og effektiv oppfølging. Du skal slippe å bli sendt fra en saksbehandler til en annen, bare for å bli henvist til en tredje.
  Les mer
 • Høne Pøne, Hane Pane, Gasse Vasse – og Munch!

  Høne Pøne, Hane Pane, Gasse Vasse – og Munch!

  25. juli 2022
  Det er eventyrtid i Trudvang barnehage, men det er langt fra en tradisjonell høytlesing av eventyret om pannekaka.
  Les mer
 • SMS-et og de gode hjelperne

  SMS-et og de gode hjelperne

  24. juli 2022
  Trenger du helsehjelp, er Sandefjord medisinske senter (SMS) et naturlig sted å oppsøke. Men Bjørn Haldorsen er et eksempel på at det å få oppfølging hjemme også kan være en god løsning.
  Les mer
 • Gründere i Sandefjord lykkes oftere enn andre

  Gründere i Sandefjord lykkes oftere enn andre

  22. juli 2022
  Hvert år etableres det mer enn 500 nye bedrifter i Sandefjord. På Gründeriet er 86 prosent av selskapene i vekst. Til sammenligning opplever 28 prosent av bedriftene på landsbasis vekst fem år etter oppstart. Vi kan vel si det er typisk sandefjordsk å lykkes med business.
  Les mer
 • Mangfoldige Sandefjord

  Mangfoldige Sandefjord

  20. juli 2022
  – Endelig har jeg fått drømmejobben! I fem år prøvde Sanela Paric fra Bosnia å få seg en relevant jobb. – Jeg hadde en bra CV, men det var først da jeg fikk hjelp av Globale Sandefjord til å lage video-CV, at jeg endelig fikk en jobb jeg ønsket meg, sier hun.
  Les mer
 • Engasjer deg i nærmiljøet ditt

  Engasjer deg i nærmiljøet ditt

  18. juli 2022
  Det finnes mange måter vi kan bidra til økt trivsel i nabolaget og kommunen vi bor i. Gjennom nærmiljøutvalget der du bor, kan du få til mye.
  Les mer
 • Pleier skogen for vekst og klima

  Pleier skogen for vekst og klima

  12. juli 2022
  Mellom kratt og buskas beveger Henrik Hansen seg framover med ryddesaga. Han sørger for at granplantene får bedre vekstforhold.
  Les mer
 • Gode pærer er bra for klimaet

  Gode pærer er bra for klimaet

  14. juli 2022
  Høyt henger de og godt lyser de – pærene som sørger for å opplyse kommunens fortau og gater på en mer klimavennlig måte.
  Les mer
 • Jubler for frivilligheten

  Jubler for frivilligheten

  13. juli 2022
  Visste du at 2022 er frivillighetens år? Gjennom hele året, i hele landet feires Norges viktigste lagarbeid.
  Les mer
 • Verdens beste milkshake i verdens beste bygd

  Verdens beste milkshake i verdens beste bygd

  11. juli 2022
  – Her får du verdens beste milkshake, lover Vegard Harm, mens han tar imot en perfekt miks av sjokolade, jordbær og vaniljeis av storebror Stian på Circle K i Stokke.
  Les mer
 • Alltid på pletten når vannet blir borte

  Alltid på pletten når vannet blir borte

  8. juli 2022
  Midt på natta, på julaften, i regnvær eller minus 20 – det spiller ingen rolle; hvis vannet stopper å renne i krana hjemme i huset ditt, er vaktlaget fra vann og avløp ute på minutter for å tette lekkasjen og gi deg vannet tilbake.
  Les mer
 • Ferdig med storbylivet

  Ferdig med storbylivet

  8. juli 2022
  Camilla Barth (24) og Benjamin Liestøl (26) har fått jobb og kjøpt et nytt og lekkert hus på Helgerød. Dermed er de to av 3.614 personer som valgte Sandefjord som sin nye hjemkommune i fjor.
  Les mer
 • Det må du nesten bare drite i!

  Det må du nesten bare drite i!

  29. juni 2022
  Er du en av dem som kaster søppel i do?
  Les mer
 • Fagbrev på løpende bånd

  Fagbrev på løpende bånd

  27. juni 2022
  I løpet av våren og sommeren tas det fagbrev på løpende bånd i kommunen. En av dem som nylig kunne krone en vellykket lærlingetid med bestått fagprøve, er Evar Ibrahim Banarali. For sju år siden kom hun som flyktning fra Syria. Til høsten kan den nyutdannede fagarbeideren glede seg til å begynne i et 80 prosent vikariat på Ramsum skole.
  Les mer
 • Padlehuk på Grubesand

  Padlehuk på Grubesand

  23. juni 2022
  Sandefjord kommune har satt opp en stilig padlehuk rett sør for friområdet på Grubesand på Vesterøya. Hit er alle velkommen. Husk å etterlate området like fint som da du kom. Padlehuken kan du fritt benytte enten du kommer padlende, gående eller...
  Les mer
 • 1164 meter med skilting

  1164 meter med skilting

  10. juni 2022
  Når er du halvveis rundt Bugårdsdammen? Og når er det 100 meter igjen til mål?
  Les mer
 • Prisdryss over Kamfjordhjemmet

  Prisdryss over Kamfjordhjemmet

  12. mai 2022
  På arbeidsmiljødagen i Hjertnes ble i dag kommunens arbeidsmiljøpris og LIM-pris (likestilling, inkludering og mangfold) for 2022 delt ut til hhv. avdeling 1CD og 2AB, begge ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter.
  Les mer
 • Opprydning i spredt avløp

  Opprydning i spredt avløp

  6. mai 2022
  Sandefjord kommune har som mål at vannforekomster i kommunen skal ha «god» eller «meget god» kvalitet innen 2027.
  Les mer
 • Ny klatrepark i Andebu

  Ny klatrepark i Andebu

  5. mai 2022
  På Møylandsletta i Andebu finnes det allerede mange aktivitetsmuligheter, og nå er også en super klatrepark for barn på plass.
  Les mer
 • Har undersøkt folkehelsa i Sandefjord

  Har undersøkt folkehelsa i Sandefjord

  29. april 2022
  Flere undersøkelser er gjort og nå får politikerne en oppdatering på hvordan det står til med folkehelsa i Sandefjord.
  Les mer
 • Ny forskrift for fiske av anadrome laksefisk

  Ny forskrift for fiske av anadrome laksefisk

  12. april 2022
  Fra 28.3.2022 innføres nye fiskeregler for Sandefjord.
  Les mer
 • 12 nye bedrifter miljøsertifiserte

  12 nye bedrifter miljøsertifiserte

  8. april 2022
  Mandag og onsdag denne uka var Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch på besøk hos 13 lokale bedrifter som har blitt miljøsertifisert. Sandefjord har dermed om lag 220 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, og er med det den femte største kommunen i...
  Les mer
 • Unge på Tinget

  Unge på Tinget

  7. april 2022
  Ungdomsrådet i Sandefjord har vært på studietur til Stortinget. Erlend Larsen, stortingsrepresentant fra Høyre, var vert og presenterte et innholdsrikt program for de ti forventningsfulle ungdommene.
  Les mer
 • Les 100 bøker før du er seks år

  Les 100 bøker før du er seks år

  6. april 2022
  Det høres kanskje ut som et hårete mål, men det er ingen ting som tyder på at barna i Toppen barnehage på Gjekstad synes det er noen sak å lese 100 bøker.
  Les mer
 • Statsministeren lot seg imponere

  Statsministeren lot seg imponere

  4. april 2022
  Det var ikke så farlig om sola ikke skinte, så lenge hundrevis av glade skolebarn strålte om kapp da selveste statsministeren besøkte Byskolen i dag. Og Jonas Gahr Støre delte gladelig ut klemmer til de ivrige elevene.
  Les mer
 • Mer heltid – mindre deltid

  Mer heltid – mindre deltid

  14. mars 2022
  Sist uke ble oppstarten av TØRNturnus markert med bløtkake på lindrende enhet ved Sandefjord medisinske senter. Flere viktige tiltak har ført til gode resultater allerede.
  Les mer
 • Lager innbyggerapp mens landet invaderes

  Lager innbyggerapp mens landet invaderes

  10. mars 2022
  Sandefjord kommunes innbyggerapp er utviklet i Ukraina. De siste fem årene har ansatte i kommunen jobbet nært med programmerere og designere i den ukrainske byen Lviv. Selv nå, etter invasjonen fortsetter de å jobbe – med mindre de må bryte opp for å søke tilflukt i et av byens bomberom.
  Les mer
 • Et samlet kommunestyre fordømmer angrepet på Ukraina

  Et samlet kommunestyre fordømmer angrepet på Ukraina

  10. mars 2022
  Med spontan applaus fra hele salen gikk hele kommunestyret i kveld inn for en uttalelse der de fordømmer invasjonen og gir sin unisone støtte til Ukraina og det ukrainske folk. Uttalelsen kan du lese i sin helhet nedenfor.
  Les mer
 • Sandefjord – et aldersvennlig lokalsamfunn

  Sandefjord – et aldersvennlig lokalsamfunn

  10. mars 2022
  I løpet av de neste 25 årene vil antall innbyggere i Sandefjord mellom 80 og 90 år fordobles og antallet over 90 tredobles. De beste forberedelsene vi kan gjøre, er å legge til rette for aktiv aldring.
  Les mer
 • Tilbyr aktivitetskort for minstepensjonister

  Tilbyr aktivitetskort for minstepensjonister

  9. mars 2022
  Kommunen ønsker å bidra til at pensjonister har en aktiv og sosial hverdag. Et av tiltakene er å tilby alle aleneboende minstepensjonister et eget aktivitetskort. Kortet gir gratis adgang på en kinoforestilling, et kulturarrangement og et kafébesøk. Som en start.
  Les mer

Oppdatert: 12.12.2022 kl.15:00

Publisert: 28.10.2013