Utvalg og råd

Sandefjord kommune har fire hovedutvalg som består av folkevalgte.
 

  • Helse, sosial og omsorg
  • Kunnskap, barn og unge
  • Kultur, idrett og fritid
  • Miljø- og plansaker
     

I tillegg er det flere råd, og nemnder.