Råd, utvalg og nemnd

Det er mange ulike råd, utvalg og nemnder i Sandefjord kommune. Noen er lovpålagte, andre ikke.