Ferie for alle

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

En aktiv ferie

Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene. De skjer som oftest på Røde Kors-sentrene. Ferien blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Familier som får tilbud om "Ferie for alle" har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid.

Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid.

For informasjon om ferieopphold i Vestfold følg med på Røde Kors' hjemmesider