Mulighetsstudie

Første del av mulighetsstudiet var et parallelloppdrag for arkitekter som skulle bestå av et forslag til hva Tivolitomta kunne utvikles til. Forslagene deres ble deretter brukt i medvirkningsprosessen.

Parallelloppdrag

Et parallelloppdrag er en åpen prosess hvor flere konsulentteam arbeider parallelt med å se på utviklingsmulighetene i et område. På den måten kan oppgaven bli belyst fra flere synsvinkler samtidig. 

Etter en åpen anbudskonkurranse ble følgende fire arkitektteam valgt til parallelloppdraget for Tivolitomta:

• Atelier Oslo/Lund Hagem arkitekter
• DARK design group + Maverick + Rambøll
• PV arkitekter
• Børve Borchsenius/Dronninga Landskap

De 4 arkitektteamene laget fire ulike forslag til utvikling for Tivolitomta. 

Se forslagene kort oppsummert og i 3D i vårt fortellerkart her.

Du kan også se presentasjonene som ble holdt for kommunestyret 24.11.22 her. 

3D-modell laget av Atelier Oslo/Lund Hagem arkitekter

3D-modell laget av DARK arkitekter

3D-modell laget av PV arkitekter

3D-modell laget av Børve Borchsenius/Dronninga Landskap

Fullstendige rapporter fra arkitektforslagene finner du nedenfor: