Seniorpolitikk og medvirkning

Kommunen har flere planer som har, og får, stor betydning for utviklingen av tilbud og tjenester til seniorer i Sandefjord. Eldrerådet har vært involvert i utarbeidelsen av planene. 

Handlingsplaner

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg om saker som har betydning for seniorer. Les mer og finn oversikt over eldrerådets møteplan og medlemmer på Sandefjord sine nettsider Råd, utvalg og nemnd

Brukerråd og kvalitetsutvalg

  • Alle seksjonene i kommunalområdet helse, sosial og omsorg har kvalitetsutvalg med brukerrepresentanter.
  • Seniorsentrene har brukerråd med representanter for frivillige, brukere, beboere og lag og foreninger. Ta kontakt med seniorsenteret dersom du ønsker å delta i rådet, eller ønsker mer informasjon.