Leie torgplass

På torget i Sandefjord sentrum er det mulig å leie plass for mobilt salg.

Definerte torgplasser leies ut på dagsbasis etter først-til-mølla-prinsippet.

Det er anledning til å ta en plass så lenge det er ledig. Det er ikke nødvendig å henvende seg til Sandefjord kommune først.

Du må følge reglementet for utleie av kommunal grunn friområder, parker, plasser, torg, vei og gate med tilhørende fortau. (PDF, 893 kB)

Kart med oversikt over salgsplasser og strømuttak (PDF, 589 kB).

Betaling

 • Det er kun tillatt med én plass = 2,5 x 5 meter. Alt utstyr skal være plassert innenfor tildelt plass. 
 • Plassen kan leies per dag for 205 kroner 
 • Parkeringsovervåkingen kommer og krever inn avgiften 

Torghandel Sandefjord kommune har fått Vippsnummer 607464.

Foreningslivets «vaffelsalg» regnes etter utleiereglement som stand (ikke som salg). Det er ikke avgift for stands. 

Tidsrom for salg

 • Hverdager kl. 6.00-20.00.
 • Lørdager og dager før helligdager kl. 6.00-18.00.
 • Salg er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.
 • Plassene skal være ryddet for boder, bord, varer og annet utenom disse tidene. De som har benyttet plassene, plikter å rydde etter seg og fjerne alt avfall.

Plass på torget for lag og foreninger

Hvis du representerer et lag eller en forening som ønsker stand eller «vaffelsalg» på torget, kan du sende oss en e-post for å registrere deg.

Du må oppgi:

 • hvilken dato og tidsrom du ønsker å stå på torget
 • hvilken organisasjon du representerer
 • om det skal brukes høyttalere
 • hvor mye plass du trenger

Lyd

Det er ikke tillatt å benytte høyttalere, musikk, mikrofon, video eller liknende. Unntak kan innvilges ved arrangement.

Strømuttak