Personvernerklæring

12 Databehandlere

På mange områder har Sandefjord kommune inngått avtaler med eksterne leverandører om å utføre oppgaver på vegne av kommunen. Disse behandler personopplysningene på vegne av kommunen, og de er derfor databehandlere. Dette gjelder for eksempel leverandører av fagsystemer og IT systemer.  Disse inngår vi databehandleravtaler med.

En databehandleravtale er en avtale der vi regulerer hvordan databehandleren kan behandle dine personopplysninger på vegne av Sandefjord kommune. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med kommunen, og de har samme taushetsplikt som ansatte i Sandefjord kommune.

Formålet med avtalen er å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

Vi arbeider alltid for at din personlige informasjon hovedsakelig skal håndteres innenfor EU/EØS. Skulle noe annet være tilfelle reguleres dette i databehandleravtalen.