Personvernerklæring

1 Personopplysninger om deg

Dine personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere eller fortelle oss noe om deg. Informasjonen må kunne kobles til deg som person, men det er tilstrekkelig at koblingen er mulig, for eksempel ved bruk av tekniske hjelpemidler og tilleggsinformasjon. Eksempler på personopplysninger er navnet ditt, dine kontaktopplysninger, kvalifikasjoner, interesser, helse, tro, fysiske og digitale bevegelser og utseende.

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Her kan du lese om hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til.

Vi skal behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte