Personvernerklæring

7 På hvilke måter samler vi inn dine personopplysninger?

Den viktigste kilden til dine personopplysninger er de opplysningene du oppgir direkte til oss, for eksempel via nettskjema på hjemmesiden vår eller søknadsskjema som sendes på papir eller per e-post. Opplysninger du fyller inn i nettskjemaer oversendes elektronisk til Sandefjord kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å saksbehandle din henvendelse.

Sandefjord kommune ønsker å gi deg et digitalt svar på henvendelser som du sender inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødsels- og personnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer skal aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Vi henter også inn enkelte av dine personopplysninger fra andre offentlige etater, som for eksempel Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utlendingsdirektoratet (UDI), Brønnøysundregistrene og Statsforvalteren.