Personvernerklæring

15 Dronefilming

Kommunen benytter seg av droner til å overvåke vedlikeholdsbehov på en del kommunale bygg, bl.a. tak og fasader som er vanskelig tilgjengelige. Slike filmer lagres over flere år for å kunne se utvikling i vedlikeholdsbehovet. Kommunen har egne rutiner for bruk av droner som skal sikre at det ikke behandles personopplysninger på slike filmer. Dette gjøres både gjennom aktiv varsling til naboer før filming, samt digital sladding/skjerming av områder som ikke er innenfor formålet, for eksempel deler av naboeiendommer.

Slike filmer slettes så snart formålet er oppnådd.