Personvernerklæring

9 Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

Kommunen kan ikke utlevere dine personopplysninger uten at det følger av lov at vi skal gjøre det (plikt), eller du har samtykket til det.

I noen tilfeller vil personopplysninger om deg bli overført til eksterne mottakere. Det kan for eksempel være NAV, sykehus, domstolene, Utdanningsdirektoratet (i forbindelse med eksamen eller nasjonale prøver) med flere. Alle overføringer blir gjennomført fordi kommunen har en plikt til dette etter ulike lover. I noen tilfeller gir lov og forskrift en plikt til å overføre personopplysninger til eksterne mottakere uten at du blir informert dette. Eksempelvis kan dette være melding til barnevernet.

Når dine personopplysninger behandles i fagsystemer som kommunen har kjøpt hos en ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen (se eget punkt lengre ned om Databehandlere).