Personvernerklæring

6 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kommunen behandler en rekke av dine personopplysninger. De opplysningene vi oftest behandler er for eksempel

  • navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn og statsborgerskap
  • opplysninger som handler om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
  • helseopplysninger, diagnose, medisiner osv.
  • opplysninger som er knyttet til de tjenestene du benytter, for eksempel barnehage, skole, helsetjenester byggesak, renovasjon m.m.
  • opplysninger som er nødvendig i forbindelse med det å søke jobb eller være ansatt i Sandefjord kommune, for eksempel persondata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet med mer.
  • opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre en avtale vi har med deg, som for eksempel en oppdragsavtale, avtale om kjøp av varer og tjenester eller avtale om leie av bolig.

Du kan lese mer på Datatilsynet sine sider om hva som regnes som personopplysninger